CMENTARZYSKO TYPU ŁUŻYCKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

z okrągłego drutu, skręcanego dookoła swej osi. Końce przechodzą, obok siebie, są zaokrąglone. Patyna ciemno zielona. Średn. 1,6 cm, grubo drutu ok. 2 mm, waga 1,90 g. - Drugi pierścionek (ryc. 11, rząd III, przedostatni) wykonany jest z 2 mm szerokiej taśmy bronzowej. Końce zachodzą nieco na siebie, jeden jest prosto ścięty, drugi ułamany. Patyna jasno zielona. Średn. 9Xl,3 cm, waga 0,51 g.

Ib. M i s a, głęboka z brzegiem zagiętym do wnętrza. Podstawa lekko zaznaczona. Brzeg prawie poziomy, niezdobiony , dno proste. Wewn. czarna, lśniąca, zewu, brunatna, miejscami czarna, odymiona. N akrywała urnę. Wys. 9,5 cm, otwór wewn. 23, zewn. 24,9 cm, dno 9 cm.

2. U ł a m k i n a c z y n i a, prawdopodobnie kulika baniastego, średniej wielkości. Wewn. i zewn. brunatne, powierzchnia nie starannie gładzona. 3. C z e r p a ć z ek dość głęboki. U cho wykonane ze słabo zaokrąglonej taśmy, wyrasta pionowo z krawędzi, obejmuje l palec. Dno proste. Wewn. czarny, zewn. brudn. brunatny i odymiony. Wys. 3,3 cm, otwór 5,9 cm, dno 2,9 cm. 4. C z e r p a c z e k z oddzieloną szyjką, brzusiec w kształcie odcinka kuli, ucho, z nieco zgrubiałej taśmy, podchodzi pionowo, do uchwycenia końcami palców. Dno niezaznaczone. Wewn. czarny, zewn. brunatny, miejscami odymiony. Wys.

2,3 cm, otwór 5,4X5,9 cm, średn. brzuśca 5,7 cm.

5. U ł a m e k c z e r p a c z k a z oddzieloną szyjką. Dolna część w kształcie odcinka kuli. Wewn. i zewn. czarny, słabo lśniący. Wys. ok. 2 cm, otwór ok. 6 cm. 6. K u b e k bez uch, dwustożkowy, z wysoką, zlewającą się z brzuścem szyjką. Oddziela ją linja pozioma. Pod nią 7 dość równo rozmieszczonych grup pionowych, krótkich kresek (3-5). Brak dna. Wewn. i zewn. czarny, słabo lśniący. Wys. ok. 6,7 cm, otwór 5,4 cm, śiedn. 8,7 cm. 7. U ł a m k i n a c z y n i a średniej wielkości, w dolnej części stożkowate. Dno proste. Ścianki cienkie. Wewn. czernione, zewn. brunatne, miejscami odymione. Wysoko zachowanej części 4,3 cm, dno 4,6 cm.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry