CMENTARZYSKO TYPU ŁUŻYCKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ryc. 10. U rna stała w półn. -zachodniej stronie grobu, była nakryta misą. Miałam wrażenie, że i tu, podobnie jak w grobie I, zamykała krąg. Rozmiary kręgu, sądząc z wielkości wnętrza grobu, 0,90Xl,20 m, mogły być podobne jak w grobie III, to jest około 1,35Xl,50 m. Zawartość grobu (ryc. 11): Urna ( w niej palone kości i 2 pierścionki bronzowe), 11 przystawek, uł amki 4-5 niekompletnych naczyń. (Numeracja w opisie równa się ryc. 10 iii).

la U r n a duża bez uch, dwustożkowa, z dość ostrym załomem, wysoką szyjką, oddzieloną płytką, dość szeroką brózdą, nad nią rząd okrągłych dołków, pod nią 6 dużych, okrągłych dołków z wystającym guzkiem. Dołki przechodzą do wnętrza. Pomiędzy dwoma dołkami, gdzie odstęp jest nierówny, pociągnięto 2 pionowe żłobki. Podstawa zaznaczona, dno nIeco wgięte do wnętrza. Wewn. czarna, zewn. przeważnie brunatna z ciemniejszemi plamami, nad brzegiem odymiona. Rozmaitość barw na powierzchni spowodowało nie równomierne działanie ognia. Powierzchnia dość starannie gładzona, w dolnej części brzuśca mniej starannie. W glinie drobne ułamki miki. Wys. 27,6 cm, otwór 20 cm, średn. 33 cm, dno 14 cm. Wys. szyjki 11,3 cm. - Największa wydętość brzuśca przypada w % jego wysokości. W urnie leżały czysto wybrane kości człowieka dorosłego. Wśród nich znalazły się 2 pierścionki bronzowe. Jeden (ryc. 11, rząd III, ostatni) wykonany jestyAy<*T\ OW; ?, W

(@) @

@ @

Ryc. 10. Poznań-Główna, ul, Smolna 17. Schemat grobu II. 1/ 20 w. n.

Scheme de la tombe a incineration II. l/M gr. nat.

5* llząd (rang) I nr. 10, la, Ib. II nr. 13, 7, 6, 11. III luźno znalez., 5, 3, 8, luźno znalez., 4, pierścionki bronzowe, - Urnę, vases aceessoires et bagues en bronze de la lombe II.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry