KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Oprócz wyżej opisanych zabytków znalazły SIę w grobie I ułamki 2-3 niekompletnych naczyń z gliny koloru brunatnego. Kształtu z fragmentów tych bliżej określić nie można.

Grób II.

Znajdował się na gruncie p. Tomczaka (ryc. 2), 80 cm ku północnemu wschodowi i 2,75 m ku północnemu zachodowi od grobu I. Krawędź urny ukazała się 20 cm pod powierzchnią. Obwarowanie grobu zachowało się prawie całkowicie, jedynie w północno-zach. stronie grobu, w miejscu ustawienia urny, było częściowo usunięte (ryc. 9). Tworzyło mniejwięcej regularny krąg, ułożony z okrąglaków różnej wielkości. Po zdjęciu obwarowania ukazała się cienka warstwa nawianej ziemi i piasku, tuż pod tern natrafiono na naczynia, rozmieszczone jak na

Ryc. O. Poznań-Główna, ul. Smolna 17. Widok grobu II z połudnzachorlu. - Vue de la tombe a incinśration II.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry