CMENTARZYSKO TYPU ŁUŻYCKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

13. N a c z y n i e podobne do nr. 12. Brzeg wychylony, w miejscu uch 2 małe guzki. Nad niemi 2 pionowo ustawione, podłużne dołki, pod guzkami duże, okrągłe dołki, z których jeden ma w środku guzkowate wywyższenie. Ślady podobnych dużych dołków widzimy także pomiędzy guzkami, uszkodzone jednakże miejsca nie pozwalają stwierdzić czy były gładkie, czy miały wystający środek. Dolną część szyjki i górną część brzuśca zdobi facetowanie z 4 żłobków (dwa węższe, 5-6 mm, na szyjce, 2 szersze, 8 -12 mm, na brzuścu), przerwane na brzuścu, wspomnianemi już, dużemi dołkami, na szyjce zaś guzkami i znajdującemi się nad niemi podłuznemi, pionowo ustawionemi dołkami. Ponad linią facetowania umieszczono z każdej strony szyjki jeszcze 3 pary dołków. Grzbiety między rowkami, powstałe przy zagłębieniu płaszczyzny, są łagodnie zaokrąglone, rowki zaś bardzo płytkie. Wewn. i zewn. czarne, lśniące. Wys. 11,9 cm, otwór 9,5 cm, średn. 13,4 cm, dno 5,3 cm.

14. M i s e c z k a głęboka, brzeg nieco zagięty do wnętrza, dno proste. Wewn. czarna, słabo lśniąca, zewn. miejscami czarna, odymiona, pozatern brunatna. Starannie gładzona. Wys. 4,7 cm, otwór 11,7-12,6 cm, dno 4,4 cm.

15. K u b e k baniasty bez uch. Dno nierówne. Powierzchnia słabo chropowata. Wewn. i zewn. brunatny. Wys. 10,4 cm, otwór 10,2 cm, średn. 11,2 cm, dno 5,3 cm. 16. U ł a m k i m a ł e g o t a l e r z a glinianego, zdobionego po jednej stronie ornamentem paznokciowym, wykonanym małemi paluszkami, (ryc. 8). Kolor gliny brunatny. Średnica około 8-10 cm.

Ryc. 8. Poznań-Główna, ul. Smolna 19. Grób I. Fragment talerza glin. w. n. - Fragment d'un piat d'argile. gr. nat.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry