KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Pic 'a w jego pracy o grobach popielnicowych tabl. XLIII, 3 8).

Wśród kości znalazł się ułamek taśmy bronzowej, dług.

i szer. 8 mm (ryc. 7). Ib M i s a, głęboka z zagiętym do wnętrza brzegiem. Brzeg zdobią poprzeczne żłobki, przedzielane gładkiemi polami. Pół tych, sądząc z odległości dwóch zachowanych, mogło być 3-4. Dno proste. Wewn. i przeważnie także zewn. czarna, słabo lśniąca, miejscami ma plamy brudnawo-brunatne. Wys. 8,5 cm, otwór 19,9-22,4 cm, dno 7 cm. 2. N a c z y ń k o d w u s t o ż k o w, e o 2 małych uszkach.

Szyjka zlewa się z brzuścem, oddziela ją jedynie wąska linja.

Nad nią grupy pionowych, krótkich zagłębień, powtarzających się z jednej strony naczynia 6, po drugiej 7 razy. Wśród grup tych 7 ma tylko 2 zagłębienia, reszta 3. Zostały one zapewne wykonane główką szpili i jej karbowaną szyjką. Odciski te występują wyraźnie. Z każdej strony uszka i pomiędzy uchami znajduje się jeden okrągły dołek. Brzeg jest słabo przechylony na zewnątrz, dno proste. Wewn. i zewn. poza załom czarne, lśniące, pozatern brunatne. Wys. 7,2 cm, otwór 6,3 cm, średn. 9,1 cm, dno 3,8 cm.

3. Waz a m a ł a, w przybliżeniu dwustożkowa z 2 uszkami, przechodzącemi przez nasadę szyjki. Szyjka oddzielona płytką brózdą. Nad nią i pod nią grupy dołków (po 3 od ucha do ucha). Wewn. i zewn. czarna, lśniąca. Brzeg wychyla się, dno proste. Wys. 8,1 cm, otwór 9,9 cm, średn. 12,3 cm, dno 4,7 cm. 4. C z e r p a k z dnem słabo wciśniętem do wnętrza. Uszko tak małe, że zaledwie końcami palców można je uchwycić. Wykonane z nieco zgrubiałej taśmy, z krawędzi podchodzi pionowo. Wewn. i zewn. czarny, lśniący, starannie gładzony. Leżał w naczyniu 3. Wys. 3,7 cm, otwór 0,6 cm, dno 1,6 cm. 5. N a c z y ń k o podobne do nr. 2., nieco mniejsze i poza słabo pociągniętą brózdą w miejscu nasady szyjki, niezdobione. Wys. 6,4 cm, otwór 5,7 cm, średn. 8,2 cm, dno 3,6 cm. Wewnątrz nieco palonych kości ludzkich. 6. M i s e c z k a głęboka, brzeg słabo zagięty do wnętrza.

Pod brzegiem wewn. dość szeroka brózdą. Dno proste. Wewn.

8) Pic': U rncngraber.

II nr. 7, 5, 3, 2, 14. III nr. 8, 11, 16, 9, 4, 6 i ułamek taśmy bronzowej. - Vases accessoires et petit Oj fragment de ruban en bronze de la tombe I, Ol

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry