KRONIKA MIASTA POZNANIAdrzewny i ułamek taśmy branżowej, 14 przystawek, fragmenty talerza glinianego i skorupy 2-3 niekompletnych naczyń. (Numeracja naczyń w opisie odpowiada numeracji na planie, ry c . 5 i 7)la. U r n a była całkowicie zgnieciona, zachowały się tylko drobne ułamki, bardzo zniszczone, tak że zrekonstruować jej nie było można (ryc. 6). Miała zapewne kształt podobny do urny z grobu III (ryc. 15). Brzeg jej, jak wskazuje na to zachowany, drobny ułamek, był nieco przechylony na zewnątrz. Glina ma przymieszkę blyszczku (miki). U rna wewnątrz była koloru rudawo - brunatnego, zewnątrz czarna, lśniąca, starannie gładzona. Dno miała nieco wgięte do wnętrza. N a granicy szyjki i brzuśca zdobił ją wieniec okrągłych doteczków. Poniżej tego znajdowało się pasmo głęboko rytego ornamentu, złożone ze zwieszających się, skośno zakreskowanych trójkątów, zakończonych dołeczkiem. Ornament ten przedzielały zapewne w kilku miejscach większe, okrągłe dołki, obwiedzione malońkiemi dołeczkami, tzw. rozetki, których ślady zachowały się na dwóch ułamkach (ryc. 6). Układ motywów był prawdopodobnie analogiczny do przedstawionego nam przez

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Ryc. 5. Poznań-Główna, ul. Smolna 19. Schemat grobu I. lh« w. n.

Schemo de la tombe I. (Les numeros du plan correspondent aux numeros des vases dans la description de la tombe). l/M gr. nat.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry