CMENTARZYSKO TYPU ŁUŻYCKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

wierzchni terenu do dna urny 0,61 m. U rna stała na północnowschodniej stronie grobu i niewątpliwie, tak jak w grobie III {porówn. ryc. 13), zamykała koło obwarowania. Była całkowicie zgnieciona. Leżąca na niej misa, zwrócona dnem ku górze, świadczyła o tern, że była nakryciem urny. Kości zmarłego znalazły się nietylko w urnie, część ich leżała także w przystawkach (nr. 5 i 6). Zawartość grobu: Ułamki urny, misa, nakrywająca urnę, palone kości osoby dorosłej, znaleziony wśród nich węgiel

Ryc. 4. Poznań-Główna, ul. Smolna 19. Widok grobu I po usunięciu obwarowania kamiennego. Sfot. ze strony wschodniej. - Vue de la tombe I.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry