KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Trzy z nich (I, III i IV) znalazły się na terenie p. Małeckiego, jeden (II) na sąsiedniej posiadłości p. Tomczaka (ul. Smolna 17). Wsunięty między oba grunty nr. 18 ul. Smolnej jest własnością p. Nowaka. Dom jego był punktem wyjścia przy dokonaniu pomiarów cmentarzyska (ryc. 2). Teren tworzy biały, rzeczny piasek, nakryty 15-20 cm grubą warstwą kulturną. Jest nieco wzniesiony. Niegdyś zapewne cmentarzysko to było większe, ku półn.-zachodowi sięgało conajmniej do dzisiejszej ul. Smolnej 12c, gdzie, jak wyżej wspomniałam, znaleziono w r. 1931 ułamki palonych kości i skorupy typu łużyckiego. J ak daleko rozciągało się w innych kierunkach stwierdzić nie było można, sondowania w miejscach niezabudowanych dały wynik negatywny. Możliwe, że przy budowie domów, przy regulowaniu ulic tejże okolicy natrafiono na groby, wiadomość jednakże o tern nie dochowała się do naszych czasów. Podczas moich badań natrafiono, za pomocą sondy, w odległości około 24,50 m od domu p. N owaka (ryc. 2), na dość duże skupienie kamieni. Skupienie to przechodziło na posiadłość p. Tomczaka. Przypuszczaliśmy, że znajdują się w tern miejscu groby, co się też potwierdziło.

5t<AdoUix, A&vHofccvW

.1 liomjpkaJaJot J::h ... .. 111 1 1 .. 1 ...... .. 1 .......... 1 ....*! . JCn<lUUl.m-.,mulj.,H.M..Humm».l»l,.m. ..........., Im,.. . . g

.w Q)'jQft, O<OPIW /»uve/C'iOc.fViś

Ą \$QQ

Ryc. 2. Poznań-Główna, ul. Smolna 17-19. Plan sytuacyjny grobów.

Situation des tombes de la necropole a incineration du type lusacien de Poznań-Główna. l: 500.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry