KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Stanów. I. Przed browarem Huggera, od strony Poznania. Skrobacz krzemienny, okrzeski. Osada z ep. kamiennej. Inw. 1929 : 650.

Stanów. II. Wydma za browarem Huggera. Wióry, okrzeski, rdzenie. Osada z epoki kamiennej. Inw. 1928 : 302. Stanów. VI. Po prawej stronie toru kolejowego do Janowca.

Okrzeski. Osada z epoki kamiennej. Inw. 1929 :110.

Stanów. VII. Dziedziniec dzisiejszej ochronki przy ul. Smolnej 12c. Okrzeski, wiór krzemienny. Osada z epoki kamiennej. Inw. 1931 : 231.

Epoka bronzu i żelaza.

Stanów. I. (ryc. 1). Miejsce osady z epoki kamiennej. Skorupy.

Osada z epoki bronzu. Inw. 1928 : 30 l.

Stanów, w pobliżu browaru Huggera (dawn. cegielnia Jareckiego). Kilka naczyń z cmentarzyska łużyckiego, wczesny okres żelaza. Kat. 1914 : 181 4). Stanów, przy ul. Smolnej 17 i 19. Kilkadziesiąt naczyń, kości palone, drobne ozdoby bronzowe, odrobina węgla drzewnego. Cmentarzysko łużyckie z wczesnego okresu żelaza. Inw. 1929 : 177 i 188.

Stauow. przy ul. Smolnej 12c, na terenie dzisiejszej ochronki.

Skorupy z powierzchnią gładzoną i chropowatą, wśród nich ułamki talerza glinianego z karbowanym brzegiem. Cmentarzysko łużyckie z wczesnego okresu żelaza. Inw. 1931:230. Stanów, na terenach młyna przy ul. Nadolnik nr. 8. (Miejsce oznaczone na mapce (ryc. 1) nie całkiem jest pewne, brak w aktach dokładniejszych szczegółów). Naczynia. Cment. grobów skrzynkowych z wczesnego okresu żelaza. Kat. 1904 :263-265 5 ).

Stanów, około 200 m od szosy z Poznania do Swarzędza, wzdłuż toru kolejki powiatowej z Głównej do Środy. Fibula bron

4) Akta Archiwum Powiat. Poznań-Główna.

S) tamże.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry