CMENTARZYSKO TYPU ŁUŻYCKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Uye. 1. Mapka stanowisk przedhistorycznych w Poznaniu-Głównej.

Wycinek z planu stołecznego m. Poznania, wykonany w Miejskim Urzędzie Pomiarów 1931. - Carte des stations prśhistoriąues de Poznań-Główna. 1: 30000.

K. Station de Y&ge de la yierre. B. Station de l'age dti bronie. S. Station protohistoriqno.

O N eeropole lusacionne. O N eeropole de tombes a eaisse.

JJz. N eeropole de rćpo(jue romaine. S N eeropole protohistorique.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry