60-LECIE OGRODU ZOOLOGICZNEGO W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

płonną. Dowodzą tego sprawozdania roczne ogrodu zoologicznego w Poznaniu. W latach od 1911-1914, kiedy ogród zoologiczny znajdował się na peryferji miasta, a liczba mieszkańców miasta była o kilkadziesiąt tysięcy niższą od liczby obecnej, przeciętnie rocznie zwiedzało ogród 250 000 osób. Ze sprawozdań z lat od 1922-1932 wynika, że przeciętna liczba zwiedzających rocznie, wcale się nie wzmogła (z wyjątkiem okresu P.W.K. w roku 1929) lub ledwie przewyższając liczbę 250 000. Nie świadczy to wcale o zmniejszeniu się zainteresowania społeczeństwa polskiego ogrodem zoologicznym, gdyż zainteresowanie się było nawet większe niż przed wojną, ale przyczyny szukać należy właśnie w tern, że ogród położony jest w dusznej "atmosferze miasta. Ogród bywa zwiedzany głównie w święta i niedziele w cieplejszych porach roku, a w dnie te większość mieszkańców właśnie chętnie opuszcza zapylone ulice miejskie, zażywając

Prezes O. Z. racica miejski Juljan Piechowski i wiceprezes dyr. Sylwester Urbański (po lewej)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry