60-LECIE OGRODU ZOOLOGICZNEGO W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

stąd znaczenie jego posiadało szczególną wartość naukową i dydaktyczną, a także stał się bodźcem i wzorem dla szeregu ogrodów zoologicznych, które następnie w Polsce założono. Zwłaszcza przy początkowej organizacji ogrodu zoologicznego w Warszawie, dyrektor ogrodu poznańskiego był niejednokrotnie zapraszany do współpracy. Gdy w roku 1923 założono Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra, ogród zoologiczny w Poznaniu przystąpił bezzwłocznie do nowopowstałego towarzystwa, nabywając w tym czasie dzięki szczególnym staraniom członka zarządu, dyr. Sylwestra Urbańskiego parę żubrów dla ogrodu. Z chwilą postanowienia umieszczenia żubrów znajdujących się w Polsce w puszczy Białowieskiej, ogród zoologiczny w Poznaniu nie wahał się odstąpić swe okazy dla przesiedlenia ich do Białowież) '. Z członków zarządu ogrodu zoologicznego najgorliwiej zajęli się sprawą ochrony żubra: Wł. Janta-Połczyński, prof. dr. E. LubiczNiczabitowski, prof. dr. ,1. Grochmalicki, dyr. S. U rbański i K.

Sźczerkowski. Za ich to staraniem odbył się we wrześniu 1929 V-ty Kongres Międzynarodowy Ochrony Żubra, na pamiątkę którego wydano broszurę wypełnioną rzadkiemi rycinami i fotografjarni, zebranemi przez S. Urbańskiego. Poznańskim ogrodem zoologicznym interesuje się po wojnie zagranica. W roku 1931 bawią w Poznaniu dyr. ogrodu zoologicznego we Frankfurcie nad Menem i prezydent Miedz. T -wa Ochrony Żubra dr. Priemel, dyr. ogrodu zoolog, w New-Yorku dr. Blair. Nowojorskie Towarzystwo Zoologiczne oceniając zasługi Władysława J ant y- Połczyńskiego, mianuj e go swym członkiem - korespondentern, a dyrektor ogrodu zoologicznego w Milwauke, E. Heller, nawiązuje ściślejszy kontakt w sprawach ogrodów zoologicznych z S. Urbańskim. Tak przedstawiałby się mniej więcej rys historji ogrodu zoologicznego w Poznaniu w 60-tą rocznicę swego istnienia, ale wartoby się zastanowić nad możliwościami dalszego jego rozWOJU. Od szeregu lat podnoszą się głosy, że ogród poznański wskutek szybkiego rozrostu miasta, znalazł się z biegiem lat prawie w centrum Poznania i otoczony jest zewsząd całkowicie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry