GO-LECIE OGRODU ZOOLOGICZNEGO W POZNANIUły budynek 37 m długi, 8,25 m szeroki i 5,65 m wysoki dla mniejszych zwierzał i gryzoni (fot. 3). Te ulepszenia i urządzenia przy skromnej reklamie sprawiły, że ilość osób zwiedzających ogród wzmogła się przeciętnie rocznie prawie do 300 000, a w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej do 700 000 osób. Według sprawozdania z 31 marca 1932 roku, posiada ogród zoologiczny w Poznaniu 986 zwierząt w 288 gatunkach, wartości około 200 000 zł. Stan materjalny ogrodu nawet przy obecnie ogólnie panującym kryzysie jest zadowalniający mimo znacznej zniżki wstępnego i czynszu dzierżawnego restauratorowi. Roczny budżet ogrodu obraca się w ok. 400 000 zł, przy niezbyt wielkiej subwencji ze strony Magistratu m. Poznania, wynoszącej 40 000 zł rocznie, osób i instytucyj prywatnych ok. 3000 zł i nader skromnej subwencji Starostwa Krajowego 1800 zł rocznie, resztę budżetu pokrywa ogród z własnych dochodów ze wstępnego, kart rocznych, składek członków, dzierżawy restauracji, sprzedaży zwierząt, rogów i skór, kości, mierzwy, ryb i mleka oraz różnych imprez urządzanych przez dyrekcję ogrodu. Pozatern ogród zoologiczny uprawia 17,50 ha roli, z której sprzątnął oprócz słomy i paszy zielonej 519 ctn. ziarna i 1400 ctn. okopowych. Ogród zoologiczny w Poznaniu odegrał i odgrywa w życiu kulturalne m Poznania dużą rolę. W czasach zaboru był nietylko instytucją oświatową użyteczności publicznej, ale broniącą także polskości miasta. Kronthal, starając się tłómaczyć przyczynę mniejszego udziału Polaków w zarządzie towarzystwa "Ogród Zoologiczny", sam nadmienia, że poza pismami do rządu lub wojska, na wszystkich napisach, szyldach w ogrodzie, oficjalnych komunikatach w czasopismach, programach i drukach, wszędzie obok języka niemieckiego, zachowywano także język polski. Ta dwujęzyczność z pewnością nie wypływała z dobrej własnej woli Niemców, ale z nacisku ze strony nielicznej garstki Polaków, będących w zarządzie oraz polskich członków towarzystwa, ofiarodawców i przyjaciół ogrodu zoologicznego. Po zjednoczeniu ziem polskich w r. 1918 - ogród zoologiczny w Poznaniu był "jedynym" jakim Polska rozporządzała,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

-s

* * . V · , J.

(Ił

\IVBPKP' I i f P

Bfch, C rj

*vmmti4śjwAwAwJi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry