60-LECIE OGRODU ZOOLOGICZNEGO W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Śmiertelność śród zwierząt ogrodu zoologicznego od roku 1922-1928 3) przedstawia się następująco: w roku 1922/23 śmiertelność wynosiła 15,5%, 1923/24 - 10,4%, 1924/25 - 8,1%, 1925 1 2fi - 5,8%, 1926/27 -- 2,21%, 1927/28 - 3%. Stałe zmniejszanie się z roku na rok śmiertelności, należy przypisać znacznej poprawie stosunków sanitarnych i pomocy w tym względzie Zakładu Weterynarji Rolniczej U. P. Przedewszystkiem baczną uwagę zwrócono na odpowiednie żywienie zwierząt karmą bezwzględnie zdrową i czystą. Oględziny mięsa przeznaczonego dla zwierząt mięsożernych, powierzono lekarzowi weterynaryjnemu 4 ). Zaprzestano skarmiać zwierzęta mięsożerne wyłącznie tylko mięsem końskiem, a podaje się także mięso krów, kóz, owiec, królików, wykluczając padlinę. Także mleko przeznaczone dla młodych zwierząt, ryby dla lwów morskich i białych niedźwiedzi, odpadki z mleczarni jak również karma roślinna, podlegają oględzinom. W roku 1927 nabyto dla ogrodu kwarcową lampę Bacha oraz lampę Solux dla naświetlań zwierząt zwłaszcza małp oraz k "' ) army .

Z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w roku 1929 przeprowadzono szereg zmian w urządzeniu parku przed właściwym zwierzyńcem i w samym zwierzyńcu. Dyrekcja ogrodów miejskich ozdobiła nadzwyczaj udatnie klombami, krzewami i trawnikami nawet najmniejsze skrawki ogrodu. Stare, drewniane ogrodzenie ogrodu zoologicznego od strony ulic: Gaj owej i Bukowskiej wymieniono na betonowo-siatkowe, wybudowano nową bramę wejściową (fot. 2) i nowy pawilon dla orkiestry oraz krytą kolumnadę dla zwiedzających ogród w razie nagłego deszczu, a co najważniejsze przerobiono alpinarjum i wybudowano trwa

') Przepadki chorobowe śród zwierząt ogrodu zoologicznego w Poznaniu od roku 1929 będą wkrótce opracowane i ogłoszone. *) Od r. 1932 opiekę sanitarną w ogrodzie zoologicznym powierzono lek. wet. drowi l!. Witkowskiemu, st. asystentowi U. P. *) Porównaj: Prot dr. Stanisław Runge: Przypadki chorobowe śród zwierząt ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Wiadom. Weterynaryj ne Nr. 101 - 1928.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry