(50 -T OGRODU ZOOLOGICZNEGO W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

który podzielono na dwie części: mniejszą jako park wraz z restauracją i większą na właściwy zwierzyniec, który to podział zachowano do dnia dzisiejszego. N abycie terenu na własność umożliwiło zarządowi pod wodzą Jaeckela, wybudowanie szeregu trwałych" pawilonów na pomieszczenie zwierząt jak: pawilon dla słoni, jeleni, wielkiego i małego pawilonu dla drapieżców, basenu dla lwów morskich i szeregu niniejszych budyneczków. Należy podziwiać pracę kilku ludzi, nie fachowców, którzy w ciężkich bardzo warunkach, niemal z niczego tworzyli wspaniały ogród. Niejedno wprawdzie okazuje się dzisiaj za szczupłe, wymaga poszerzenia czy zmiany, ale mimo to, zasadniczych błędów nie poczyniono. Ilość zwierząt wzrosła do 900 w 400 gatunkach, przedstawiając wartość według podania Kronthala 70 000 mk. niem. Po śmierci Jaeckela,- kierownictwo ogrodu powierzono fachowo wykształconym dyrektorom. Pierwszym dyrektorem był M. Meissner do roku 1913, następnie H. Laackmann, który w roku 1918 padł na wojnie. Nad dyrektorem czuwał zarząd, który jeszcze w roku 1910 doszedł do wniosku, że dalsze prowadzenie ogrodu na własną odpowiedzialność i ryzyko Towarzystwa jest zbyt uciążliwe. Starania o przejęcie ogrodu zoologicznego przez gminę m. Poznania zostały uwieńczone pomyślnym wynikiem, gdyż miasto przejęło na własność ogród zoologiczny z dniem l. stycznia 1912 roku. Pierwszymi członkami zarządu z ramienia miasta byli: Schweiger, Elkeles, Knothe- Bahnisch i I. Piechowski. Ten ostatni od roku 1919 do obecnych czasów jest prezesem zarządu ogrodu zoologicznego, prowadząc jego agendy energiczną i doświadczoną ręką. Przez przejęcie ogrodu przez miasto, nietylko byt jego, ale i dalszy rozwój został zapewniony tern więcej, że umiejętnie prowadzona przez Zielińskiego propaganda w 5-ciu wówczas istniejących polskich dziennikach, potrafiła zainteresować ogrodem szerokie warstwy społeczeństwa, które tłumnie zwiedzało ogród i nie szczędziło mu poparcia moralnego i materjalnego. Przeciętna liczba zwiedzających ogród zoologiczny w ciągu jednego roku przed rokiem 1914, jak podaje Kronthal, wynosiła 250 000 osób, przyczem samych uczniaków z powszechnych szkół poznańskich i z okolicznych in

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry