60-LECIE OGRODU ZOOLOGICZNEGO W POZNANIUi Bukowską, stanowią bądź właściwy zwierzyniec, bądź park przed zwierzyńcem. Obecnie ogród zoologiczny jest zamknięty zewsząd ulicami i domami ożywionej dzielnicy jeżyekiej. Kronthal wyróżnia 5 faz w rozwoju ogrodu zoologicznego w Poznaniu: I. Okres od roku 1871 - 74 tj. od chwili pomieszczenia zwierząt ofiarowanych w dniu urodzin prezesa kręglarzy, do prób założenia towarzystwa akcyjnego. - II. Okres projektu utworzenia towarzystwa akcyjnego ogrodu zoologicznego do 16 maja 1875 r. III. Okres utworzenia w miejsce towarzystwa akcyjnego, "Towarzystwo Ogród Zoologiczny" pod kierownictwem 15 członków zarządu do roku 1881.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

IV. Kierownictwo towarzystwem przez Jaeckela od r. 1881.

V. Kierownictwo ogrodu po śmierci J aeckela, do przejęcia ogrodu zoologicznego przez gminę miasta Poznania na własność od r. 1911. Analogicznie należałoby jeszcze uwzględnić dwa czasokresy, których Kronthal nie podaje, a to: VI. Od roku 1911 do chwili przejęcia ogrodu zoologicznego przez społeczeństwo polskie tj. 1919 r. i VII. Od roku 1919 do chwili obecnej.

Nieliczną gromadką zwierząt pomieszczonych w ogrodzie kolejowym zajmowało się od roku 1871 do 1874 prywatnie wspomniane kółko kręglarzy. W miarę zwiększania się ilości zwierzyny, dzięki ofiarom i zainteresowaniu się szerszego społeczeństwa zwłaszcza w okresie ówczesnej wystawy przemysłowej, wzrastały i' koszta utrzymania zwierząt. Prywatne kieszenie (Staudy'ego, - ówczesnego prezydenta policji poznańskiej, a późniejszego prezydenta Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego - Hirsekorna, Pinkusa, Haertela i M. Cohna) nie wystarczały i opiekunowie znaleźli się w trudnych warunkach materjalnych. W lutym 1874 roku postanowiono utworzyć towarzystwo akcyjne, zajęli się tein gorąco: redaktor Stein, kapitan Hirsekorn i aptekarz Kirschstein.

Wydano 500 akcyj po 15 mk. niem., ale brak akcjonarjuszy uniemożliwił istnienie towarzystwa akcyjnego. W roku 1875

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry