PO DZIESIĘCIU LATACH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

rządowców, którzy pchną, naprzód wiedzę i literaturę urbanistyczną, na naszym odcinku pracy. W zakresie działu historycznego pragnęliśmy służyć poważną pracą naukową szerokiej publiczności, unikaliśmy przeto rubryk przeznaczonych dla małej garstki zainteresowanych czy specjalistów i utrzymaliśmy pismo nasze na takim poziomie, że nie stało się ani pismem dla historyków ani pismem o zakroju popularnym w zwykłem tego słowa znaczeniu. I taką drogą pójdziemy - da Bóg - dalej. Niechaj nam będzie wolno przy tej sposobności złożyć serdeczne podziękowanie Magistratowi i Radzie stół. ni. Poznania za trwałe poparcie i życzliwość i wszystkim Przyjaciołom i Czytelnikom za przywiązanie do "Kroniki" i za towarzyszenie naszejpracy. . .

60-LECIE OGRODU ZOOLOGICZNEGO W POZNANIU.

1871-1931.

Z żartobliwej inicjatywy powstają, niekiedy pożyteczne i poważne instytucje, jak to wynika z historji powstania Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Historję utworzenia ogrodu, opisuje skrupulatnie historyk miasta z czasów zaboru, Artur Kronthal, coś niecoś znajduje się w Przewodniku po ogrodzie zoologicznym w Poznaniu oraz w broszurze w języku niemieckim, napisanej przez obecnego dyrektora ogrodu, K. Szczerkowskiego l ) . Zaczątek ogrodu zoologicznego powstał w roku 1871, gdy skromniutkie kółko poznańskich kręglarzy, ofiarowało swemu "prezesowi" w dniu jego urodzin oryginalny prezent z żywych zwierząt: świni, barana, kozy, koguta, kaczki, gęsi, pawia, kota, królika, wiewiórki, a nawet niedźwiedzia i małpy. Zdaje się więcej dla uspokojenia nie tyle uradowanego, ile zakłopotanego temi darami solenizanta, postanowiono pomieścić zwierzęta w ogrodzie kolejowym przy dworcu kolei starogardzko-poznańskiej. Do dnia dzisiejszego, główny budynek dworca jest czołowym budynkiem ogrodu, a poszerzone tereny dawnego ogrodu kolejowego zamknięte ulicami: Zwierzyniecką, Gajową

J) Arthur Kronthal: Der Zoologische (Jarten in Poscn. Poznań1911.

Tenże: Der Zoologische ( Jarten in Posen von 1871 bis 1921.

Historische Monatsblatter fur die Provinz Posen. Nr. 1-2 Przewodnik po ogrodzie zoologicznym w Poznaniu. 1924, K. Szczerkowski: Der Aufbau des Zoologischen Gartens in Posen 1930. Ans dcm .,Ogród Zoologiczny w Poznaniu".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry