KRONIKA MIASTA POZNANIAsław Suchocki, Marceli Szarota, Wacław Szczygielski, Komana Szymańska, Bolesław Śląski, Marja Świeżawska- Wojciechowska, Tymon Terlecki, Stanisław Turski, Teodor Tyc, Marja Tycówna, Stanisław Wasylowski, Juljusz Willaume, Andrzej Wojtkowski, Zygmunt Zaleski.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

W dziale "bieżącym" ogłaszali prace: Al. Chybiński, St.

Czasz, Kazimierz Dąbrowski, Augustyn Drozdowicz, Stanisław Kirkin, Antoni Kotowicz, Władysław Kultys, ks. Wacław Mayer, prez. Cyryl Ratajski, E. Strauss, Tadeusz Szulc, B. Śląski, Nikodem Tyrakowski, A. Wadziczko, A. Wojtkowski, Z. Zaleski; drobne przyczynki Leon Siuchniński i Zofja Wituska. W dziale historycznym znajdujemy prace z różnych wieków i dziedzin: z geografji i topografji historycznej 6 prac, z historji ogólnej, politycznej i wojen 37 prac, z historji prawa i administracji 3 prace, z historji gospodarczej wł. bractw 19 prac, z historji kościelnej i życia religijnego 23 prace, z historji literatury i książki oraz czasopiśmiennictwa 20 przyczynków, z historji oświecenia, nauki i instytucyj kulturalnych 23 przyczynki, z histoirji sztuki i zabytków artystycznych 16 przyczynków, przyczynków biograficznych 66 (częściowo wyliczanych również w innych działach), prac różnych 16. Dział "bieżący" zawiera: przyczynków do ogólnych zagadnień urbanistycznych 9, o budownictwie podziemnem i naziemnem 8, o finansach i handlu 7, o zieleni miejskiej 5, o innych działach pracy samorządowej (i, z zakresu kultury i sztuki 14, prac statystycznych 14, artykułów o ważnych wydarzeniach 9. wspomnień pośmiertnych 9, artykułów różnych 7 oraz sprawozdania z ruchu wydawniczego, z Tow. Miłośników m. Poznania i notatki drobne. Spodziewaliśmy się, że do rocznika 10 dołączymy ścisły skorowidz treści wszystkich roczników, ze względów oszczędnościowych musimy jednak poniechać tej myśli. Dziesięć roczników "Kroniki" dowodzi, że pismo nasze zgromadziło bardzo wielki zasób j>rac historycznych. Przyznajemy, że dział bieżący rozwinął się słabiej niż tego pragnęliśmy. W przyszłem dziesięcioleciu dążyć będziemy do jego wzmocnienia, przekonani, że mamy coraz więcej doświadczonych samo

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry