KRONIKA A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

ROCZNIK X

NUMER4.

Zygmunt Zaleski.

PO DZIESIĘCIU LATACH.

Gdy w styczniu 1923 r. rozpoczęliśmy wydawnictwo "Kroniki Miasta Poznania", wypisaliśmy mu na drogę, że ma utrzymywać w ludności żywą pamięć minionych dni miasta naszego, szerzyć i pogłębiać wartości kulturalne miasta oraz informować o bieżących sprawach miejskich. Naczelnem naszem dążeniem było mnożyć umiłowanie grodu, w którym poczęła się historja Polski.

O ile zadanie swoJe spełniliśmy, sami sądzić nie możemy.

Wiemy wszakże, iż znaleźliśmy oddźwięk w społeczeństwie i duży mir w obywatelstwie miasta Poznania. W 10 rocznikach "Kroniki" zgromadził się pokaźny zespół jej współpracowników, którym serdeczne za pracę w niej składamy podziękowanie. W dziale historycznym zamieścili swe prace: Antoni Bederski, Leon Białkowski, Alfons Błaszczyk, Stanisław Bodniak, Alfred Brosig, Kazimierz Bross, Aleksander Chybiński, Stanisław Czasz, ks. Bronisław Gładysz, Irena Głębocka-Piotrowska, Zygmunt Głowacki, Paweł Groth, Zdzisław Grot, Marjan Gumowski, ks. W. Hozakowski, Kazimierz Kaczmarczyk, Adam H. Kaletka, ks. Kamil Kantak, Aleksandra Karpińska, Stanisław Karwowski (spuścizna), Zofja Kasprzyeka- S trauchowa, Arnold Kirschbraun, Wisława Knapowska, Aniela Koehlerówna, Arthur Kronthal, Jarosław Leitgeber, Helena Łuczakówna, ks. biskup Stanisław Lukomski, ks. Edmund Majkowski, Kazimierz Malinowski, ks. Wacław Mayer, Bolesław Olszewicz, Henryk Opieński, Nikodem Pajzderski, Józef Pawłowczak, Feliks Pohorecki, ks. Leon Bańkowski, Kaźmierz Buciński, Stanisław Runge, Maks. Sosnowski (spuścizna), Janusz Staszewski, Mieczy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry