KROMKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

Z m a r l i: śp. ks. prof. dr. Henryk Likowski, były kierownik Bibljoteki Uniwersyteckiej w Poznaniu; śp. prof. dr. Bolesław Krzepki, laureat miasta Poznania (27. III.); śp. August br. Cieszkowski, dobroczyńca Uniwersytetu Poznańskiego (23. V.), śp. senator Antoni Banaszak, marszałek Poznańskiego Sejmiku Wojewódzkiego (3. VI.); śp. radca zdrowia dr. Józci Pomorski, naczelny chirurg szpitala św. Józefa.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry