DZIAŁ BIEŻĄCY.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ.

(i kwietnia 1932 r. został wybrany przewodniczącym Rad,\ Miejskiej prof. Romuald Paczkowski. 1 -8 maja 1932 r. odbyły się Międzynarodowe Targi Poznańskie.

3-5 czeiwca 1932 r. uroczystości ku czci Stanisława Moniuszki z okazji przypadającej 60. rocznicy śmierci. W kwietniu obchodzono 25-Iecie zborów ewangeiickicłi Św. Mateusza na Górnej Wildzie i Chrystusa na Św. Łazarzu, 70-1ecie stowarzyszenia "Posener Handwerkerverein", 25-1ecie Banku Pożyczkowego Spółdzielczego na Św. Łazarzu. Zawiązało się Towarzystwo Miłośników Puszczykowa. Puszczykówka i okolicy. Na terenie Targów Poznańskich odbyły się Targi na drzewka i krzewy. W salach Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych nastąpiło otwarcie wystawy jubileuszowej prof. Leonai Wyczółkowskiego. W maju bawili w Poznaniu minister przemysłu i handlu dr. Ferdynand Zarzycki, wiceminister spraw wewnętrznych N akonieeznikoff- KIukowski, minister W. R. i O. P. Jędi zejewicz i minister pracy i opieki społecznej dr. Stefan Hubicki. Na św. Janie i na WTildzie powstały nowe ogrody działkowe. Dziennik ustaw z 18. V. 1932 r. ogłasza rozporządzenie Rady Ministrów, na mocy którego m. in. miasto Poznań tworzy odrębny powiat miejski dla celów administracj i państwowej. Z okazji 20-1ecia istnienia harcerstwa wielkopolskiego odbył się zlot w Dębinie. Do Poznania przybyła wycieczka przedstawicieli miast Łodzi, Zgierza, Radomska, Kalisza, Tomaszowa Maz. i Piotrkowa.

W hali reprezentacyjnej Targów Poznańskich otwarto wystawę plakatów wojennych w Polsce i państwach koalicyjnych.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry