ZAPISKIrozszerzono teren działalności daleko po za Kraków. Kolejno objeżdżano w ciągu roku rozmaite miasta Galicji, a kiedy skończył się właściwy sezon teatralny, nie zważając na wzrastające upały, przygotowano dłuższy wyjazd do Poznania, aby i tu dać Polakom możność zobaczenia znów narodowych widowisk. Pod tym względem poszła dyrekcja nowego teatru drogą długoletniej tradycji, gdyż pomijając przyjazdy K. Skibińskiego w latach 1822 i 1820, już zgórą lat 20 niemal rok rocznie przyjeżdżali artyści krakowscy do Poznania i w czasie kontraktów świętojańskich dawali polskie przedstawienia. Pierwszy pobyt w Poznaniu teatru krakowskiego pod dyrekcją hr. Skorupki przypada na czerwiec i lipiec 18(i(i r. Trudno było zrazu koncesję od władz na przedstawienia uzyskać. Ówczesny naczelny prezes Horn niechętny był polskim widowiskom, gdyż "wywierały one ujemny wpływ na frekwencję w tutejszym (niemieckim) teatrze i utrudniały zadanie dyrekcji, która ani z strony miasta ani od rządu nie otrzymuje żadnych pieniężnych zapomóg". 2) Po dłuższych targach atoli sprawa się rozjaśnia i naczelny prezes zezwolił w końcu na przedstawienia polskie, zastrzegając sobie wszelako, ażeby 1) wylegitymowano się koncesją austrjacką, 2) ponoszono wespół z Kellerem, entreprenerem niemieckim, odpowiedzialność za wybór sztuk, zwłaszcza pod względem politycznym i moralnym, 3) conajmniej na 8 dni przed wystawieniem oddano tekst sztuki dyrekcji policji do- cenzury, przyczem dyrekcja policji decyduje, czy sztukę można wystawić lub nie. 8 ) Po przyjęciu powyższych warunków nie stało już nic na przeszkodzie, aby przedstawienia rozpocząć, które publiczność poznańska, wyczekująca od kilku lat polskich aktorów, z żywiołową wprost radością przyjmowała. "Spragnieni oglądania polskiej sceny w murach naszej wielkopolskiej stolicy, ujrze

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

2) Archiwum Państw, w Pozu.

vol. IV. 3) Archiwum Państw, w Pozn.

vol. IV.

Akta Nacz. Prcz. XXI. C*

Akta Nacz. Prez. XXI. C n

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry