KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Francji a po zdruzgotaniu tejże - przeciw Rosji. W czaSIe rozprawy z Francją wschodu niemieckiego miala bronić ósma armja niemiecka pod dowództwem generała von Prittwitz und Gaffron. Niemcy liczyli się z tern, że Rosjanie zaatakują przedewszystkiem Prusy Wschodnie i Zachodnie od wschodu i południa, czyli od Niemna i Narwi. Śląska i W. Ks. Poznańskiego nie uważano za bezpośrednio zagrożone, jakkolwiek dowództwo rosyjskie już dnia 7 sierpnia 1914 r. nakazało utworzyć armję dziewiątą, przeznaczoną ido ofensywy przeciwko linji Toruń - Poznań, i armję dziesiątą, mającą atakować w kierunku linji Poznań - Wrocław. Tymczasem ósma armja niemiecka, mająca bronić całego wschodu, zgromadzona była prawie w całości na wschód od Wisły, czyli w Prusach Wschodnich i Zachodnich; by obu prowincyj bronić, dopóki to było rzeczą możliwą wobec ogromnej przewagi liczebnej wroga. W Poznaniu pozostała tylko t. zw. rezerwa, główna w sile jednej brygady. Niemcy przewidywali jednakże, że wobec przewagi rosyjskiej będą zmuszeni cofnąć się aż do Wisły. Tu już w czasach pokojowych przygotowano dość silną linję obronną, rozbudowując twierdze w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu i Malborgu. Dolina Nogatu, w razie potrzeby, miala być zalaną przez prze rwanie tam ochronnych. Przeciwnik mógł jednakże, nie chcąc tej tak silnie umocnionej linji Wisły i N ogatu atakować frontalnie, obejść ją od południa. Wobec tego, że linja Bydgoszcz - Poznań z braku pieniędzy nie została umocniona, jedyną zaporą dla armji rosyjskiej w razie takiego obejścia był - Poznań. Przeznaczywszy tak ważną rolę tej właśnie twierdzy, niemiecki sztab generalny przeznaczał przed wojną wszelkie fundusze, przewidziane na budowanie twierdz na wschodzie, przedewszystkiem na obwarowanie Poznania, oraz linji Wisły i N ogatu. Idąc od Poznania ku Odrze, linja obronna niemiecka miała biegnąć wzdłuż Obry aż do Głogowy, małej i przestarzałej twierdzy. Zdecydowano więc, w razie zbyt potężnego parcia Rosjan na zachód, opuścić wszystkie posiadłości pruskie, położone na wschód od linji: Bałtyk, Malborg, Grudziądz, Chełmno, Toruń, Poznań, Głogowa, Wrocław, dopókiby nie nadeszły posiłki z frontu zachodniego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry