KRONIKA MIASTA POZNANIAnieach. Najweselsze było to, że podobno samego Miftskowskiego pociągnęły władze pruskie do odpowiedzialności. Wobec czego obżałowany odpowiedział również własnoręcznie na otrzymanym pozwie. Odpowiedział rymami, jako że poecie inaczej nie uchodzi. Były następuj ące: Sądzie i prokuratorze! Nie myślałem ja w tej porze Gdy od dwustu lat już zgóry Kościelne mnie kryją mury, Stać przed waszym trybunałem! Wiele dziwów ja widziałem Za długiego mego życia; Lecz by z grobowego skrycia Przed óąd ś w i e c k i pozywano O tern u nas nie wiedziano!liaz się, prawda, wydarzyło, Że świadka z grobu trza było; Piotrowina, pewno znacie? Ale czyż nie pamiętacie Kto był woźnym? Szczepanów ski.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

Nasz patron, biskup krakowski.

Niech o n każe, zaraz wstanę, Przyjdzie inny, to zostanę.

A wy chcąc mieć waszą racją Sądźcie mnie n a k o n t u m a c ją! Przejrzysty ten w aluzjach żart musiał krążyć w licznych odpisach w Poznaniu, skoro zawędrował aż do "Gazety Warszawskiej", skąd go też później przedrukowały wspomniane "N owiny" (R. 185(5 s. 367).

Stanisław Wasy 1 ewski.

2. O wydaniu "Dzieł Poetyckieh" Krasickiego przez Raczyńskiego. Wiado,mo, że w r. 1830 ukazał się tom I "Ignacego Krasickiego Dzieł Poetyckich", wydany nadzwyczaj ozdobnie tak, aby, jak

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry