KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

poprzecznej ku kaplicom nawy podłużnej zostały szeroko rozprowadzone, a więc tutaj również osłabiono czynniki współdźwigające. Przy tak niedbałem potraktowaniu oryginalnego projektu o wzniesieniu wyniosłej kopuły naturalnie mqwy być nie mogło, nie mogłaby się ona przecież utrzymać na czterech, o zwykłym wymiarze, filarach na skrzyżowaniu ramion. Jeżeli we fasadzie zamiast jednego wejścia, znajdują się na rzucie poziomym Sylwestra Pajzderskiego trzy wejścia to należy zaznaczyć, że owe dwa prowadzące bezpośrednio, do kaplic, zostały przebite dopiero w drugiej połowie 19 w. Po omówieniu oryginalnego projektu w obu redakcjach, jak i stosunku tychże do dzisiejszej budowli naszego kościoła pojezuickiego pozostaje nam jeszcze do bliższego określenia przekrój poprzecznej naszej świątyni, znajdujący się na tej samej planszy pod nr. 68. Ponad tym planem widnieje napis: "Orthographia Interior Templi Posnaniensis Societatis J esv", a poniżej podano skalę i napis: "Scala cubitorum Polonicalium". Przekrój ten poprzeczny wykończono tylko w czarnej barwie. W podziale swym zasadniczo odpowiada on rzutowi poziomemu z drugiej redakcji, a więc trzy przęsła nawy podłużnej, dalej nawa poprzeczna z wyniosłą kopułą na skrzyżowaniu ramion, presbiterjum o dwóch przęsłach i chór organowy o jednem przęśle. - Ponad poszczególnemi arkadami nawy podłużnej oznaczono empory, i podłużne okna z lunetami. Kopuła wznosi się ponad wiązanie dachu, opiera się na tamburze ośmiobocznym, a każda z części jedna od drugiej oddzielona jest podwójnemi kolumnami. Całość kopuły zakończona jest latarnią. Gzymsy i fryzy w duchu barokowym, załamywane ponad kolumnami. W transepcie i w jednej z kaplic widzimy zarysowany projekt ołtarza. Przeprowadzona w ten sposób myśl architektoniczna jak i potraktowanie ołtarzy w tym projekcie, wskazują na formy wczesnego baroku. Zasadniczo w założeniu konstrukcyjnym, w członkowaniu ścian i w niektórych szczegółach, jak w wykończeniu arkad, zostały one uwzględnione przy budowie naszej świątyni. Jednakże, ponieważ budowa, jak wiemy, trwała bardzo długo (1651-1705), więc zrozumiałe, że wprowadzono, i to przą

, , S C KOŚCIÓŁ PO JEZUICKI \V POZNANIU.

(poczlonkowanie ścian 1 rozprowadzenie ornamentu w czasie budowy w r. 1651-1705).

Fot. R. S. U1atowski.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry