KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Nieznany projekt kościoła jezuickiego w Poznaniu 8) wykonany został ręcznie piórkiem na papierze o wymiarze: 34 na 48 cm. i obejmuje tak rzut poziomy, jak i przekrój poprzeczny.

Arkusz powyższy oznaczony jest nr. 68 7i ).

Na rzucie poziomym 5 ), tam gdzie zarysowane jest presbiterjum, znajduje się napis: "Icliographia 0) Templi Collegii So

3) Wspomniała o nim coprawda już p. Dr. M. Jarosławiecka dnia 11. grudnia 1930. na posiedzeniu komisji historji sztuki Akademji Umiejętności w Krakowie. Jednakże jak wynika z referatu umieszczonego w sprawozdaniach Polskiej Akademji Umiejętności - Kraków tom XXXV. nr. 10. str. 16. - p. Dr. M. Jarosławiecka wymienia dokumenty tylko niektórych zabudowań jezuickich w Polsce na mocy relacyj architekta królewskiego w Brukseli, p. Paul Saintenoy. W chwili ogłoszenia przezemnie po raz pierwszy orginalnego tego projektu w korespondencji mej paryskiej w "Dziale Kultury i Sztuki" Kurjera Poznańskiego z dnia 3. sierpnia 1931., nieznana mi była ta drobna wzmianka o tych dokumentach. Nad odnalezieniem orginalnego projektu do Kościoła pojezuickiego w Poznaniu i>raeowałam od lat kilku, czy to w kraju, choćby wymienić archiwa poznańskie, Bibliotekę Jagiellońską i poszczególne zakony jezuickie, czy zagranicą, jak w bibljotekach rzymskich i archiwach tamtejszego jezuickiego domu procesyjnego, a ostatnio w Paryżu. - Zdobyte, swego czasu, nowe przyczynki na mocy manuskryptów "Annales Collegii Posnaniensis S. J.", stojące w łączności z budową naszego kościoła ogłosiłam już w "Kronice" z r. 1928. - Z kwest ją odnalezienia nieznanego projektu oryginalnego naszego kościoła łączą się jeszcze dwa artykuły w "Kurjerzc Poznańskim" z d. 22. września 1931. "Jeszcze projekt fary poznańskiej" i z d. 12. października 1931. "Dokoła Starego Poznania. - O plany kościoła farnego".

4) Arkusz z naszym projektem oznaczony był najpierw nr. 07, a następnie przepisano go na nr. 68, co się zgadza z ostateczną jego numeracją. Plan ten znajduje się w tomie II. -. t. j. Hel. 4» i nie jest wymieniony w indeksie. Podtytuł umieszczonyVna pierwszej karcie tegoż tomu brzmi: Le volume et compose cle 281. desseins et planches de maisons et eglises de differentes nottes de leurs plus celebres mathematiciens et architectes. .D) Na rzucie poziomym jak i na przekroju poprzecznym znajdują się jeszcze sygnatury: Korona w otoku i litery: B. R. (Bibliotheąue Royale) .

0) Winno być: Ichonographia.

l 'i - r- J" r'l ...i i.A, ijj i i

6j r A :

11 * 8- I s i T i H I > r f .

Ryc. 1.

RZUT POZIOMY I PRZEKRÓJ POPRZECZNY DO KOŚCIOŁA POJEZUICKIEGO W POZNANIU.

(podług oryginalnego rysunku ręcznego znajdującego się w "Bibliotheque N ational" w Par\ żu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry