KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Tern plastyczniej występuje na tle dzieła Warmińskiego istotny tłumacz Testamentu Stanisław Murzynowski (Suszycki). Urodzonego w latach 1525/30 w Suszycach ziemi Dobrzyńskiej, ojciec oddał do bursy, w Królewcu dla Polaków urządzonej. Ukończywszy chlubnie tamtejsze studium particulare, udał się 1545 na uniwersytet do Wittenberg!, 1547 odbył podróż po Włoszech, 1549 powrócił do Królewca. Zaprzyjaźnił się tam z Osiandrem i przy jego pomocy dokonał swego przekładu. Umarł wkrótce po r. 1552.

Murzynowski był humanistą, doskonale wykształconym w języku greckim, posiadał nie zgorzej i hebrajski. Tłumaczenie jego, pierwsze drukowane, nie jest jednak całkiem oryginalne, ale opiera się na dawnym tekście, krążącym w odpisach. Wiedziano o tern, ale "nieszkodziło mu to w opinii ówczesnej"2). "Rzecz sama była, jak podawał napis, przekładana z tekstu greckiego, miała przydany sobie aparat naukowy, jak na ówczesne nasze polskie stosunki wcale niepośledni, bo waryanty , krytyczne uwagi, dopiski, do pojedynczych rozdziałów Ewangelii ś. Mateusza dołączono dość obszerny komentarz czyli rozbiór. Język obok pewnych osobliwszych właściwości... jest ogól nie rzecz biorąc jasny, jędrny, potoczysty, zgoła piękny, zwłaszcza w pierwszej znacznie większej części przekładu w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich... J ednem słowem, była to praca jak na ówczesne nasze położenie, wcale udatna, toć nauka polska była jeszcze w powijakach a polska pioza dopiero się urabiała i rzeźbiła pod nieliczne mi piórami"3). Murzynowski pisał niemało: Historyę żałosną o Franciszku Spirze, De justificatione et iustitia, Conciliato, miał udział w Rozprawie księdza z Popem. Inne zaginęły. On to, wreszcie ułożył gralikę, "niepośledni pojaw na swem polu i w swym zakresie", której się trzymamy po dzień dzisiejszy. Równocześnie stanowi ona (Orthographia Polska) nowy dowód nader wysokiego uzdolnienia Stanisława Murzynowskiego, a w duszy budzi nie mały żal ku staremu Janowi, że gwoli mar

-) Samuel i Seklucyan 283.

3) Ib. 274.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry