KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Takowe przywiedzione powody nie mogły na (m) obojętne zostawić (!) ile że będąc mieszkańcami tutejszego miasta tamuje nam się sposobność edukowania dzieci naszych, które szczególniej dobrze Ojczyzny poświęcać pragniemy. Udajemy się przeto do Szlachetnego Magistratu, jako zwierzchności (nad) dobrem ogólnem miasta czuwającej, ażeby następujące żądania nasze Prześwietnej Prefekturze polecić raczył, a ta łaskawie u Prześwietnej Komisji Edukacyjnej, wyrobiła, aby: 1. Edukacja w szkołach poznańskich, jako to: w gimnazjum polskim języku dawaną była. 2. Opłata od edukacji w gimnazjum, za przeszłego rządu wprowadzona, uchylona, została. 3. Zasady religji, podług wyznania każdego, młodzieży wpajane, podług tych zasad ich obyczaje kierowane były. Mamy nadzieję, iż żądania nasze, tak dobro prywatne, jako i ogólne za, cel mające zainteresują Szlachetny Magistrat do niezwłocznego onych Prześwietnej Prefekturze przedstawienia i że od Prześwietnej Komisji Edukacyjnej pomyślny odbiorą skutek, którego oczekujemy z wyznaniem należytego uszanowania". Powyższe pismo Magistrat zaraz tj. 5 kwietnia przesłał Prefekturze, która 9 kwietnia odesłała je do Izby Edukacyjnej popierając gorąco prośbę mieszkańców i dodając od siebie, że jak widać nie bez podstaw czyniła swoje uwagi z 25 lutego. Rezultatem tych przedłożeń było pismo Izby Edukacyjnej do Dozoru Szkolnego 18 ), (gdyż na tę instutację został zamieniony eforat), w którym zalecano: "aby ze względu na teraźniejsze okoliczności odmiana nauk w gimnazjum nastąpiła i aby więcej w polskim, niż niemieckim języku lekcje były dawane". Głosy żądające reformr płynęły ni e tylko ze strony rządu i społeczeństwa. Konieczność zmiany rozumieli dobrze przedewszystkie m ci, którzy za zadanie mieli nauczanie w owem gimnazjum. Bardzo dobry obraz panujących w tym czasie stosunków nakreślił profesor matematyki i religji ks. Przybylski na żądanie dozoru, przedkładając jednocześnie plan nauczania w gimnazjum. Otóż ks. Przybylski b. dobrze orjentujący się w sytuacji temi słowy określa stosunki szkolne 19):

,8) Archiwum Państwowe w Poznaniu, Izba Edukacyjna 42, Warszawa 23jVIII 1808.

10) Archiwum Państwowe w Poznaniu, Izba lidukacyjna 42, ks.

Przybylski do Zakrzewskiego (?), Poznań 3/10 1808.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry