KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Znacznie waznleJszą była druga sprawa tj. unarodowienie gimnazjum. Co do tego, to imieniem prefektury poznańskiej przedłożył wstępne uwagi F. Skórzewski w początkach 1808 r."')W obszernym memorjale pisał: "organizacja... szkól tutejszego gimnazji wsparto na principiach podchlebnych rządowi zeszłemu żadną miarą pożyteczną teraźniejszemu stać się nie może i owszem szkodliwą prefekturze się zdaje. Styr (!) uporządkowania nauk w klasach dyrektorowi generalnemu Wolfram, nie posiadającemu języka niemieckiego, (chyba polskiego?) za zeszłego rządu powierzony dotąd pod tą dyrektywą jego zostaje. Tej, że maksymą dawnego rządu było iżby Polak ,lubo w naukach wydoskonalony ojczystego zapomniał języka stosując się do niej wszystkie w niemieckim rozkozał dawać lekcje języku i w takowym jeszcze dawane są. Z powodu więc takowego, że większe korzyści odbierały posiadające język niemiecki dzieci jak te które na polskiej ziemi urodzone nie rozumieją dokładnie języka narodowemu obcego, ostatnie nareszcie usunąć się musiały i dotychczas jeszcze wstręt czując w sercach swoich w małej tylko uczęszczają do szkoły liczbie. Prefektura na liczne wydatki, które Ojczyzna chcąc mieć korzyść z swych dzieci, na ich edukację łoży, a przeciwnie widzi, że nie własnego kraju rodu, lecz obcy ziomek z takowych owoce zbiera oświadczyć P. J. E. bierze sobie za obowiązek, iż wypada koniecznie przynajmniej w trzech pierwszych klasach nic w innym jak w ojczystym języku ażeby dawane były lekcje, bo co teraz staje się męką dla dziecka narodowego natężać umysł i na zrozumienie wyrazów języku obcych i istoty rzeczy, której mu przychodzi nabywać wiadomość tę; gdy w polskim języku objaśnione mieć sobie będzie z łatwością pojmie i w prędszym daleko czasie, ale nadto, gdy publiczność o zwrocie języka własnej Ojczyzny usłyszy, zapewne do liceum tamtejszego w większej liczbie swe dzieci posyłać będzie".

Oprócz tego przedłożenia ze strony władzy nadeszło inne ze strony społeczeństwa. Oto w dniu 4 kwietnia 1808 r. szereg obywateli poznańskich i7 ) przedłożył magistratowi memorjał, w którym swą prośbę temi słowy wyrażano:

)1() Archiwum Państwowo w Poznaniu. Pref. pozn. niesp.

gimnazjum poznańskie I, Skórzewski do Izby Edukacyjnej, Poznań 25 II. 1808 r. i II) Archiwum Państwowo w Poznaniu; Pref. pozn. niesp. gimnazjum poznańskie I. Poznań ijW 1807 (?). Petycję podpisali w niniej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry