Z DZIEJÓW GIMNAZJUM POZNAŃSKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

nczyciela religji ks. Bryzowskiego z powodu, iż nie umie utrzymać karności wśród uczniów, przez co "więcej złego jak dolnego dla tejże młodzieży sprawuje". Obok tych dwuch figurowali nauczyciel matemayki Chodacki, oraz nauczyciel polskiego i francuskiego języka Keller. Ci dwaj, chociaż pilni, nie mieli daru nauczania. Z tych powodów proponował eforat, aby wszystkich przenieść na emeryturę i zastąpić nowymi ludźmi. Jako kandydata wysunięto ks. Ignacego Przybylskiego, który podczas ostatniej wojny pełnił obowiązki kapelana w 9 p. p., poprzednio zaś był rektorem szkół pijarskich w Rydzynie. Określano go, jako "człowieka nie tylko w polskim, łacińskim, niemieckim, francuskim i angielskim języku biegłego, ale posiadającego rozmaite insze, a osobliwie matematyczne umiejętności i który w ciągu administracji wzmiankowanych szkół rydzyńskieh dał dowody sztuki korzystnego uczenia". Powyższy wniosek załatwiono przychylnie. Owych czterech niezdatny cli nauczycieli otrzymało - emeryturę. Z początkiem nowego roku szkolnego 1807/8 przyjęto ks. Przybylskiego, a na wiosnę (22. III. 1808) dwuch nauczycieli-kollaboratorów: Szumskiego i Stoca").

15) Skład nauczycieli w 1807/8 r. i 1808,9 był następujący: rektor Wolfram, profesorowie: Hanke, Brohm. Kaulfuss, Przybiski, Gotlieb Krost, Wilhelm Leps, nauczyciele: Michał Stoc, Tomasz Sfcumski, Fryderyk Dawid Reid, Adolf Perdisch, Bogumił Himay, Fryderyk Behrend. S tatystyka uczniów: 1807 A 8. ki. I-S. (1 nie zna języka polskiego, wszyscy znają niemiecki), ki. 11-12 (.'! nie, zna polskiego, 6 zna "cokolwiek", 3 zna dobrze, jęAyk niemiecki zna 11, 1 - "cokolwiek"), ki. III - 17. (10 nie zna polskiego, 3 zna"cokolwiek", A 4 zna dobrze; wszyscy znają niemiecki), ki. IV - 33. (9 nie zna polskiego, 4 zna "cokolwiek", 20 zna dobrze; niemieckie zna dobrze 25, "cokolwiek" - 8, ki. V - 38. (18 nie zna polskiego, 7 zna "cokolwiek", 13 zna dobrze; niemiecki zna dobrze 27, "cokolwiek" - 11), ki. VI - 46. (11 nie umie po polsku, 1 "cokolwiek", 34 zna dobrze; nie zna niemieckiego 18, 2 "cokolwiek", 2(i zna dobrze ). 1808/9. ki. I - 2; ki. II - 5; ki. III - 21; ki. IV (polska) - 45; ki. IV (niemiecka) - 25; ki. V (polska) - 45; ki. V (niemiecka) - 40.

5*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry