KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Chciała ona istniejące zakłady naukowe poddać pod pewien dozór ze strony społeczeństwa. W tym celu zalecała wskrzecić t. zw. za rządów pruskich eforaty, czyli komitety z przedstawicieli społeczeństwa, które zajmowały się sprawami szkolneini. Między inne mi w dniu 5 tnaja 180? r. przesłała Izba Edukacyjna do Izby Administracyjnej Departamentu Poznańskiego") pismo, ażeby wznowiła na swym terenie taką instytucję, przyczem należy stanowiska obsadzić dawneini członkami, a jeśli by ich z jakichkolwiek powodów nie było, przedstawić nowych kandydatów. W odpowiedzi na to pismo Izba Administracyjna donosiła 10) "iż dawniej dozór szkolny tutejszego gimnazjum, prócz konsyljarzy: kameralnego i rejencyjnego, z trzech duchownych, wszystkich trzech chrześcijańskich konfesji i dyrektora gimnazji W olframa się składał". Jako nowych kandydatów wysunięto: prezesa sądu apelacyjnego w Poznaniu Adama Gajewskiego, sędziego pokoju sądu poznańskiego Józefa Jaraczewskiego, oraz archidjakona śremskiego ks. Kazimierza Gałeckiego. Pozatern projektowano także płk. 3 p. p. Stanisława Mielżyńskiego, ostatecznie jednak kandydatura jego upadla. "Podając teraz kandydatów do nowo mianować się mającego dozoru, upraszała Izba (Administracyjna) Prześwietną Izbę Edukacyjną o decyzję, czy duchowni ewangelicki i kalwiński, jako też i dyprowadziii w klasie III i IV Hanke, a w klasie 1 i Iloraz VI - Keller. Ten oslalni wykładał także w klasie najniższej U. VI język niemiecki dla Polaków nie znających go. Zwracamy uwagę właśnie na ten fakt i taki podział. Jest on bowiem ciekawy ze względów narodowościowych. W klasach wyższych język niemiecki był znany dostatecznie, jedynie nowoprzybywający musieli się z nim zapoznawać. Natomiast nadobowiązkowe godziny polskiego były konieczne w calem gimnaZjum.

'.) Archiwum Państwowe w Poznaniu. Akta (niespisane ) Prefektury Poznańskiej t. s. gimnazjum poznańskiego, £asc. I. (Będę oznaczał: Pref. pozn. niesp. gimnazjum poznańskie i. numer fascyku lu) . 10) Archiwum Państwowe w Poznaniu, Pref. pozn. niesp. gimnazjum poznańskie fasc. I. Izba Adm. do Izby Edukacyjne;, Poznań 12jVI. 1807.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry