Z DZIEJÓW, GIMNAZJUM POZNAŃSKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

N auki klasyczne, jak literaturę grecką, łacińską i "naukę starożytności" miał powierzone prof. Brohm. Kaulfuss wykładał historję, a dodatkowo kilka godzin języka greckiego i łaciny. Języków nowożytnych 7 ) uczyli Leps, Sermcnietti, Keller, Primail oraz zakontraktowany od września 1806 r kollaborator Behrend. Matematykę wykładali Wolfram i Cłiodacki, przyczem pierwszy prowadził także wykłady fizyki. Geografji, prawa i nauki moralnej uczył Hanke. Historję naturalną wykładał Frost. Lekcjo rysunków prowadzi! malarz Adolf Perdisch. Kaligrafji kancelista Bogumił Rimay. Religję wykładało trzech duchownych: ks. Jan Bryzowski dla katolików, konsyljarz konsystorjalny Chrystian Teofil Cassius dla ewangelików reformowanych, wreszcie senjor powiatowy Efraim Gotfryd Stehebahr dla ewangelików wyznania augsburskiego. Liczba uczniów w czasie tego roku szkolnego ulegała bardzo znacznym odchyleniom S), na co wpłynęły nader nienormalne stosunki.

Ilość uczniów w Gimnazjumod Wielkiejnocy Przy zaczęciu zimo- w marcu 1807 do św. Michała 1806 wego półroczu 1806/7 klasa Kat. Lut. Kai. Żyd. Ogół Kat. Lut. Kał. Żyd. Qtł Kat. Lut. Kai. Żyd. Ogół I 2 4 3 - 9 l 4 3 - 8 - l 2 - 3 II 6 11 l - 18 6 10 l - 17 2 7 l - 10 III 17 16 l - 34 14 15 - - 29 5 12 - - 17 N 14 27 l l 43 12 30 l 43 3 18 2 23 V 20 23 2 45 22 28 6 56 12 24 5 - 41 VI 16 37 3 2 58 25 23 3 4 55 15 19 2 4 40 75 118 11 3 207 I 80 110 I 13 5 208 37 81 10 6 134

Na wiosnę 1807 r. zwierzchnia władza szkolna - Izba Edukacyjna - zabrała się do jednolitej organizacji szkolnictwa.

) Języka polskiego uczyli Chodacki, Hanke, Sormonctti i Behrend. 8) Nie można pominąć milczeniem nauki języka polskiego. Oprócz bowiem normalnych lckcyj programowych zostały wprowadzone godziny nadliczbowe dla Niemców nie umicja.cych po polsku. Lekcje takie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry