KRONIKA MIASTA POZNANIAo krajach i narodach, d) wiadomości o wielkości (zwyczajna arytmetyka i matematyka), e A filozofję (praktyczna nauka o duszy, logika i historja filozofji), f) encyklopedjc". "Ćwiczenia mechaniczne i kunszta" obejmowały kaligrafję i rysunki. Jako normalną ilość godzin przyjęto 32 tygodniowo, "do których przydać można jeszcze dla niektórych nauk parę nadzwyczajnych godzin, np. jedną dla polskiego języka, do repetycji dla słabszych uczniów trzech wyższych klas; i jedną lub dwie do francuskiego języka, dwie do hebrajskiego, albo na miejsce tego do początków greckiego, lub też pro lectione cursoria w łacinie, (jak tego wymagać będzie potrzeba uczniów do jednego lub drugiego). Dla uniknienia sprzeczności potrzeba, aby te nadzwyczajne godziny odbywały się po skończeniu, lub przed zaczęciem zwyczajnych". Lekcje były rozłożone w ten sposób, iż odbywały się dwa razy dziennie f), od godziny 8 do 12 i od 2 do 4. Jedynie w środę i sobotę klasy od I do III miały wspólną lekcję rysunków od 2 do 3 po południu, klasy niższe natomiast były zupełnie wolne.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Klasy zwyczajem niemieckim miały odwróconą numerację, najwyższą była klasa I, najniższą VI. Personel nauczycielski składał się w większości z Niemców, sprowadzonych do Poznania podczas reformy gimnazjum w 1803 r. Do rzędu tych należał dyrektor Wolfram, poprzednio zatrudniony w gimnazjum króiewieckiem i prof. Hanke, po*przednio kaznodzieja w Skokach, prof. Karol Fryderyk August Brohm, poprzednio profesor gimnazjum berlińskiego, prof. Jan Kaulfuss, niezatrudniony jeszcze w szkolnictwie po ukończeniu uniwersytetu wrocławskiego z tytułem doktora, nauczyciel Leps, rodem >z Dessau i Bogumił Frost, djakon gminy ewangelickiej, poprzednio rektor szkoły ewangelickiej. Z dawnych profesorów Polaków pozostał tylko jeden, matematyk Chodacki. Wraz z nim razem za czasów polskich wykładali nauczyciele Keller i Sermonetti. Do rzędu neutralnych możnaby zaliczyć kurlandczyka Terdisch'a, nauczyciela rysunków i kollaboratoraPrimaira.

6) Planem lekcyj, programem i systemem nauczania ZajmIemy się-w jednym z następnych szkiców. \

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry