KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Stecki 1755 (1765), Stanisław Radomski 1755 (1779, st, 1771), Micha! Różewicz 1755 (1800, starszy 1766, 1772), Jan Rowiński 1763 (1771), Franciszek Ralf 17(54, Tomasz Szlagiewicz pólbrat 1766, brat 1768 (1781 sprzedał jatkę, był 1790 bramowym), Piotr Śliwkiewicz 1755, Krystjan Sokołowski 1755, Bartłomiej Sarniewicz 1755 (1777), Paweł Stawicki 1755 (1770, st. 1759, 65, 67, 70), Łukasz Stacherski 1755 (1778, st. 1768, 72, 73), In -anciszek Szatkowski 1763 (1773, st. 1766, 69), Andrzej Słowikowski (1771, był już w tym roku stołowym, 1787), Szymon Szczepański 1788 n, Franciszek Szulc 1789 n. (f 1807), Sus sman 1789 (1791 niema), Piotr Szklepkowski pólbrat w. 1791, Paweł Sionkiewicz 1769 (1771), Paweł Tabaczkiewicz 1755, Jan Turczyński 1755, SIanisław Tomikiewicz w. 1792 (f przed 1S15), Paweł Witkowski 1743 (1760, st.

1713, 59, 60), Tomasz Wojciechowski pólbrat 1766, Kazimierz Wronkiewicz 1755, Antoni Waraczewski 1755 (1777, st. 1771, 75), Wojciech Waynert 1769 (1779), Błażej Widuliński 1777 (1798, st. 1779, 82), Michał Wierzbicki 1765 (1808), Mikołaj Wlazlowski 1789 n., Józef Witkowski 1789 n., Tomasz IWtosiński pólbrat 1789 n., Michał Wajs w. 1792, Wojciech Zarzycki 1755 półbrat, brat 1767 (1775), Łukasz Zarzycki w. 1775 (1785 sprzedaje jatkę), Maciej Zarzycki, 1789 n., Jan Ziętkiewicz 1765 półbrat, 1767 brat (1769 sprzedaje jatkę), Jakut) Zawacki w. 1785, (1790 sprzedaje jatkę), Antoni Ziemniewski pólbrat w. 1789.

Zachowany katalog z r. 1755 obejmuje 49 członków cechu wespół z półbratkami, katalog z r. 1789 zaś 52 członków w czem 2 pólłnaci. Do r. 1766 tnog'o być najwyżej 40 braci i 10 półbratków , po tym roku nie było liczby ograniczonej, lecz w praktyce utrzymała się liczba ok. 50. Dość liczny napływ kandydatów zauważyć można w ostatnich latach pierwszej niepodległości: 1790 mistrzów nowotnych 3, 1791 r. 4, 1792 r. 6 (swoją drogą znak odradzającego się miasta).

Podobnie wielki dopływ kandydatów do bractwa był tuż po wojnie szwedzkiej: w r. 1658 wstąpiło 8 braci, w r. 1659: 4, w 1600 r. 2, w 1661 r. (i, w 1662 r. 4, poczem w 1863 jeden półbrat, w 1665 r. 2,\v 1667 jeden półbrat, 1(568-71 brak danych, w r. 1(572 r. 2 i 1 pólbrat, 1673-77 znowu brak danych, 1678: 6, 1679: 3, 1680: 6, 1681: 4, 1682: 5, 1683: 5, 1684: 1, 1685: 3, 1687: 1, ogółem przybyło w jednem pokoleniu 64 nowych mistrzów i 3 półbratków. Z innych czasów niema danych. Potbraci było w r. 1755 dziesięciu, w r. 1766 ośmiu.

W papierach cechu znajdują się metryki niektórych szewców 7. 18 w., którzy nie byli jednak majstrami poznańskimi, może wyzwoleńców w cechach poznańskich. Z roku 1702 zachowało się poświadczenie cechu poznańskiego dla Mateusza Cichosza, mieszkańca Środki, że wyuczył się rzemiosła u Jana Hinza w Poznaniu. (Papier, pieczęci brak); z r. 1689 świadectwo dobrego urodzenia dla Jana EIsnera z magistratu Grzymałowa (Swarzędza; - papier, pieczęć miejska); z r. 1698 świadectwo dobrego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry