CECH SZEWSKI POZNAŃSKI DO R. 1793

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

1795, Franciszek Ekiert w. 1792 (1803), Ignacy Focht 1755, Karol Focht 1755, Franciszek Fisier 1755, Jan Feler 1763 (1783), Antoni Faychner w. 1783 (1800), Jan Filipowski w. 1769 (1791 niema), Andrzej Garbalski 1755, Jakub Grunwald 1755 (1782), Jan Grossmann 1755, Andrzej Gierc 1763 (1769), Wojciech Gladkiewicz 1768 (1803, st. 1777, 78, 84, 88), Ludwik Gladkiewicz w. 1790, Tomasz Górnicki w. 1768 (sprzedał jatko. 1790), Józef Głowiński w. 1780 (t 1787), Walenty Górecki 1788 n., Stanisław llenerowicz starszy 1743, 1755, młodszy w. 1769 (1802), Jerzy [Jelbing 1755, Jerzy Herman 1767 (1783), Józef Ilerkner w. 1791, Jan Jaśniewski 1755 (1770, si. 1760,1, Jakub Jankowski 1755 (1778, st. 1764 i 1776), Bartłomiej lwankowski 1755, Marcin Juszkiewicz 1755 (1.771, st. 1768), Ludwik Jakubowicz al. Jakubowski 1755 (1767), Marcin Jankowski 1755, Piotr Jędrzejewski 1763, Andrzej Jankowski 1789, Wojciech Klein lub Klein 1755 (st. 1761), Fabjan Kadoch 1743 (1766 st. J743), Walenty Kozuborski 1743, 1755, Dominik Kozieborski 1784 (1804), Jędrzej Konczyński półbrat 1766, brat 1768 (t 1783, pisany też Kondziński), Michał Krotnicki 1755, Wojciech Kirchfeld al. Kirchwald 1765 (1770), Mateusz Konopczyński w. 1767 (1773, potem przepadł), Joachim Kuehn al. Kunowski w. 1768 (1791 sprzedał jatkę, st. 1781, 83), Antoni Kałuziewicz w. 1777 (1784 sprzedał jatkę), Franciszek Kęsik w. 1784, Ludwik Kurowski w. 1787, Gabrjel Kośmicki w. 1789, Balcer Kiliński 1787 (jest już stołowym, 1808), Jan Lewandowski półbrat 1765, brat 1770 (1791), Antoni Sitkowski w. 1791, Jan Bogusław Ley 1765 (1779, st. 1765, 67, 69, 73, 75, 79), Łukasz Lisiecki 1784 n. (f 1803), Andrzej. Lipman 1763 (1766), Michał Łukowski 1755, Franciszek Morowicz 1755, (1773, st. 1763, 6i), Marcin Merkier 1755, Józef Musiałowicz 1755, Balcer Męczykiewicz 1765 (1789), Franciszek Marchlewski w. 1770 (1802, st.

1780, 82, 83, 85-88), Józef Mencel w. 1767 (t 1783), Karol Mencel 1784 n., Andrzej Muszyński w. 1783 (f 1791), Augustyn May w. 1791, Franciszek Małecki w. 1789 (t 1804), Andrzej Mosiński 1789, Jakub Mirucki 1786 n., Wojciech Nogaszewicz 1755, Piotr Nitz 1755, Andrzej Nowacki 1755, (1763, st. 1763), Adam Nicieński 1755, Tomasz Nicikiewicz 1755, Wojciech Nowiszewski 1766 (1808, st. 1774, 1781, doskonały pisarz bracki 1708, 70-73, 75-77 i częściowo później), Jan Nowiszewski starszy 1766 (t 1808, st. 1778, 83, 86, 88-91, częsty szafarz, dzielny starszy), Jan Nowiszewski młodszy 1789 n., Jakub Nowiszewski 1776 (1788, st.

1780), Benjamin Niklaus 1783 n. (1807, st. 1784, 87, 89, 90-92), Jakub Niklaus w. 1774 (1806), Paweł Nowakowski półbrat w. 1790, Jan Nojak (może Noak) w. 1791, Jakub Ogrodowicz 1755, Cyprjan Ogrodowicz w. 1792, Jan Ochowicz 1755, Józef Przepiórczyński 1755 (st. 1756), Błażej Pniewski 1755, Walenty Piński 1755, (1796), Antoni Piński 1765, Maciej Piński w. 1789, Andrzej Ptaszkiewicz 1766 (1801, st. 1776), Jan Piątkowski w. 1781 (1793 sprzedał jatkę, ale był nadal w cechu 1801), Adam Papczyński półbrat w. 1791, Antoni Rogowski 1755, Jakub Ro

4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry