KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

kwartalnych ani na pogrzebach, nie oddawali żadnych powinności. Było z tern biedniejszym szewcoim wygodnie, liczba półbratków rosła. W takich warunkach uchwaliły trzy porządki miejskie na wniosek bractwa statut o półbratkach z dnia 11 sierpnia 1682. Statut ten zachował się tylko w aktach radzieckich miejskich (Am P. A. C. P. 1681-2 p. 1350). Ustalono ich liczbę (najwyżej 10), opłaty wstępne, składki suchodzienne i obowiązki wobec bractwa. Król Jan III zatwierdził statut z r 1649 wespół ze statutem o półbratkach w Warszawie dnia 5. kwietnia 1683. Statuti oryginalny znajduje się w archiwum cechowem f,a). August II zatwierdził statut w osnowie 1683 roku w Warszawie dnia 10. kwietnia 1699, oryginału niema, tekst znany z transsumptu następnego. Ostatnio zatwierdził statuty z 1649 i 1682 łącznie Stanisław August w Warszawie dnia 26. kwietnia 1766. Oryginalny dyplom jest w archiwum cechowem f") . Na oryginale zanotowano, że dokument został zapisany w r. 1766 w aktach grodu poznańskiego. Statut ten jest w cecbu również w tłumaczeniu niemieckiem (brulj on) ,f). Gdy Komisja Dobrego Porządku w Poznaniu zabrała się dc reorganizacji miasta i bractw, nadała też bractwu szewskiemu nowy statut w Poznaniu dnia 15. listopada 1779 f16 ). Komisja przejęła wiele postanowień z dawnego statutu brackiego, ale wprowadziła równocześnie szereg radykalnych zmian zasadniczych: zakaz kar w piwie, zakaz kolacyj, kontrolę rachunków przez deputatów magistratu itp. (Szczegóły widoczne z zestawienia praw brackich).

**) Nr. cechowy 22. Księga oprawna w czerwoną skórę ze złotemi tłoczeniami. Pergamin, bardzo piękne pismo, bez pieczęci i sznurów. Oprawa wykonana przez księgarza poznańskiego według rachunków brackich za 5 złotych. M) Nr. cechowy 19. Księga oprawna w świńską skórę ze złotemi tłoczeniami. Pergamin. 55) Papiery luźne nr. 31.

31i) Nr. cechowy 25. Księga oprawna w skórę ze złotemi tłoczeniamI. Papier. Pieczęć miejska na papierze podlakowanym.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry