KRONIKA MIASTA POZNANIApiono 6 węborków nowych, które zawsze odtąd w cechu były, od r. 1773 była w cechu drewniana sikawka ręczna, od r. 1780 także 3 haki ogniowe. Komisja Dobrego Porządku wydała w r. 1779 nową ordynację pożarniczą, bardzo mądrą i na owe czasy postępową, nakazując każdemu cechowi z osobna posiadanie pewnej ilości porządku ogniowego. W kwietniu 1780 komisja zbadała cały inwentarz pożarniczy"). Bractwo szewskie prezentowało 6 węborków i 3 haki. Na węborkach byl znak "bota i trzewika", a na hakach litery B. S. Więcej narzędzi miało bractwo kupieckie (10 węborków, 3 haki), narówni z szewskiem szły: kompanja piwowarska i szynkarska, bractwa, rzeźnicze, piekarskie, krawieckie, siodlarskie i ślusarskie (to łącznie z zegarmistrzami i puszkarzami). Mniej narzędzi dostarczały bractwa: cyrulicze, złotnicze, rymarskie, płóciennicze i garncarskie. Wyłącznie węborki posiadały bractwa: budnicze (8), powroźnicze, ludwisarzy i konwisarzy oraz introligatorów, mularskie (po 6), mydlarskie (4), miecznicze, miechownicze (po 2). Cech stelmachów i kołodziejów miał trzy haki, bednarski, garbarski i białoskórniczy 6 stągwi, teszarski 4 drabiny. O lustracjach periodycznych wspominają protokóły z lat 1791 - dwa razy - i 1793. Do węborków i haków wyznaczano zawsze braci młodszych, także półbraci młodszych. Garbuz, prawo garbarskie. Do dziejów garbarni szewskiej dają cenne materjały rachunki z lat 1058-1087. Garbuz szewski był zniszczony. Szewcy ustanowili osobną opłatę 3 zł na garbuz i zabrali się do odbudowy. Główna budowa przypadła na rok 1001, prowadził ją starszy Walenty Dolemba. Drzewo zakupowało się na pniu, płaciło całą robotę leśną, dowóz do Warty, spław, na miejscu zaś w Poznaniu pracowali pilarze (tracze), cieśle, parobcy. Zakupowano osobno tarcice i dyle, szkudły, pracowali ślusarze, stolarze przy ramach do okien itd. Garbuz z r. 1061 był - conajmniej w przewadze - drewniany.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Otoczony był parkanem. Budowa trwała przez rok 1002 słabiej i znowu w r. 1003/4 prowadzona była energicznie, ponieważ cech uzyskał pożyczkę 300 zł.

51) AMP. A. C. 9. 1780-82 p. 45.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry