CECH SZEWSKI POZNAŃSKI DO R 1793

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Własne kwest je kościelne miewała czeladź szewska. Było dawnym zwyczajem, że na procesji Bożego Ciała uDominikan polska czeladź szewska nosiła baldachim. Tymczasem w r. 1790 "zniewichali sobie" (jak mówi protokół bracki) czeladnicy niemieccy, że nosić maja na krzyż Polak z Niemcem po dwóch. Czeladź polska oburzyła się, sarni Dominikanie nie byli kontenci. Bractwo rozstrzygnęło miękko, że jednej niedzieli przy procesji maja nieść baldachim czeladnicy polscy, drugiej niemieccy. Przeciwko takiej decyzji protestowała czeladź polska, dowodząc praw swych tradycją, i liczbą trzykrotnie wyższą od czeladzi niemieckiej, nie zgodził się też beyzycer gospody niemieckiej Engel. Odesłano sprawę do rezolucji magistratu. (Wyniku sporu nie znam) .

Rynsztunek wo,jenny, porządek ogniowy.

Dawna zbrojność cechów miejskich z biegiem czasu ustała, jak wogóle podupadła obronność miast, skutkiem czego Szwedzi z łatwością zdobywali jedno miasto polskie po drugiem. W wieku 17. dbano jeszcze o najważniejszą broń, w pierwszej tegoż wieku połowie wprowadzono zwyczaj, że nowy mistrz wnosił muszkiet, zachowało się to jeszcze po wojnie szwedzkiej za Jana Kazimierza, później wpłacano opłatę na muszkiet, nie muszkiet w naturze. Odnosi się wrażenie, że szewcy we wszystkich okresach wojennych należeli do mieszczan bardzo bitnych i dbałych o oręż wojenny. To też znajdujemy w r. 1661 w inwentarzu brackim bądź co bądź 10 muszkietów i 3 hakownice tudzież 1 pankler. Bardzo często znajdujemy w rachunkach 1658-1687 wydatki na naprawę hakownic, corocznie na św. Wawrzyniec wydatki na proch i ołów, dla młodszych, w r. 1666 "młodszym, kiedy o wołu strzelano" 1 zł 6 gr, raz wydatek na piwo i jedzenie "na bracką wachę" (w r. 1659). Potem jednak całe pogotowie wojenne cechów miejskich upadło najzupełniej. Bo w inwentarzach drugiej połowy 18 wieku niema już żadnej zbroi, żadnej broni. N ieprzerwanie zachowało SIę w cechach pogotowie ogniowe. Według inwentarza z r. 1661 miał cech szewski wówczas pięć węborków do obrony przeciwpożarowej. W r. 1765 zaku

3*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry