KRONIKA MIASTA POZNANIArach bractwa. Dnia tego stają w konsystorzu Andrzej Merkier i Marcin Drohobicki starsi oraz Jan Kinosowicz i Jan Popenhagen stołowi cechu szewskiego poznańskiego jako egzekutorowie i legatarjusze testamentu zmarłego Jana Rudzyńskiego, szewca poznańskiego, i wypełniają ostatnią wolę Rudzyńskiego, zobowiązując się imieniem bractwa płacić na udotoiwanie altarzysty ołtarza (Św. Trójcy) w kościele farnym Św. Marji Magdaleny corocznie 52 zł w ratach kwartalnych po 13 zł, ciężar ten może bractwo wykupić sumą 1000 zł. Rudzyński dał zatem 1000 zł bractwu (były to czasy, gdy cechy zadłużały się z powodu kontrybucyj szwedzkich) a procenty przeznaczył na ołtarz we farze. Sumę 1000 zł spłacił cech dnia 8 lipca 1839, na co jest kwit w jego posiadaniu. W inwentarzach od r. 1759 wymieniana jest do końca pierwszej Rzeczypospolitej "erekcja kaplicy brackiej", którą bractwo posiadało i utrzymywało. O inwentarzu kaplicznym (spisano go osobno) brak wieści wyczerpujących, oprócz całunów i prześcieradeł oraz sprawionej w r. 1780 chorągwi brackiej. Wiadomo tylko, że cech, gdy po r. 1780 z powodu budowy nowych jatek znajdował się w kłopotach finansowych, zastawił kielichy ołtarza swej kaplicy, co w r. 1788 deputaci magistratu z niezadowoleniem stwierdzili, nakazując wykupić kielichy. W r. 1789 cech wykupił dwa kielichy, sprzedał natomiast relikwiarz. Jeszcze tegoż roku cech uchwalił sprzedać srebro brackie, nie uzyskał jednak zgody magistratu. Zauważyć należy, że fara była wówczas w rUInIe. W r. 1799 posiadało jeszcze bractwo następujące srebra kapliczne: 1) kielich większy z pateną (52 loty, wartość 156 zł), 2) kielich mniejszy z pateną, imieniem Jezus, koroną i tabliczką z datą 1764 (58 lotów 145 zl), 3) relikwiarz z tabliczką Pana Jezusa i z drugą tabliczką, 2 zębami, 4 gwiazdkami i mniejszym kawałkiem srebra (50 1., 110 zł), 4) "noga z tabliczkami Matki Boskiej Bolesnej i Różańcowej i kawałkiem srebra większym, sercem i dzieciny figurą" (47 1. 47 zł), 5) pierścionek złoty (11 zł), 6) obraz z ołtarzyka ze srebrem (24 1, 84 zł). Przy corocznych elekcjach świętomichalskich wybierano jednego z braci na "kaplicznego".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry