KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Inwentarz bracki. W r. IliCI spisano w rachunkacli brackich następujący inwentarz cechowy: skrzynka z przywilejami, druga skrzynka z listami, dwa przywileje, 3 obligi (skrypty dłużne), 2 lejtuchy (całuny - wielki i 1 mały), 2 prześcieradła (wielkie i małe), 3 hakownice, 10 muszkietów, 1 pankler, 5 węborków. Drugi spis z tegoż roku zgodny jest z pierwszym, prócz tego, że podaje trzecią skrzynią z lejtuchami. Z całej tej ówczesnej własności cechu zachowały się do czasów naszych jedynie przywileje. Inwentarz ten nie jest jednak kompletny. Istniała pewnie jeszcze pieczęć cechowa, zachowana w odbitce przy statucie czeladniczym z r. 1587. Pieczęć posiada na stylizowanej tarczy mały herb miejski (dwa skrzyżowane klucze) i nóż do krojenia skóry, w otoku napis.... *SYTORYM\... CIYITA....* POZNANIEN*. Istniały również księgi) cechowe. Rejestry z 16 wieku mogły zaginąć w czasie wojny szwedzkiej, ale istniały dwa rejestry zakupione w r. 1658 (według rachunków za 1 zł 30 groszy), z których jeden dotrwał do dni naszych w skrzynce cechowej. Nie podano też cechy czyli obesłania brackiego, które nosiło datę 1660. W rachunkach cechowych znajdujemy często wydatki za napraiwę skrzynek, głównie zamków i kłódek (dwie kłódki kosztowały w r. 1658 zł 3 gr 20). W r. 1679 dano naprawić klucz do "szafy" brackiej. Był też "obyczaj" bracki naprawicmy w r. 1686.

Ciekawe są wydatki związane z przywilejami. W r. 1682 wydano na przywileje na pergamin i inne potrzeby 14 zł, w r. 1683 księgarzowi, co przywilej oprawiał 15 groszy, Ormianinowi, który "nam wygodził na' przywilej" 150 zł, niejakiemu Hakiewiczowi 20 zł, wydano "kiedy posełano do Krakowa" 6 zł. Przywilej Jana III z r. 1683 oprawił księgarz w r. 1686 za 5 złotych.

Dalsze wiadomości o inwentarzu mamy dopiero od r. 1759, szczegółowe, coroczne. W r. 1759 zapisano: 2 skrzynie brackie - od 1760 dochodzi, skarb bracki nowy - razem 3 skrzynie, przywilejów 6, siódmy nowy niepisany - od 17G5: przywilejów 7, księga jatoczna, 2 księgi drukowane na wierzchu, księga braci wstępujących, erekcja kaplicy brackiej - w r. 1794 dodano, że pozostaje u J. M. P. "Krichrata", księga wpisu i wyzwolili uczniów, "reskrypt J. K. Mości", 2 konwie miedziane, pieczęć jedna srebrna, druga mosiężna - od r. 1789

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry