CECH SZEWSKI POZNAŃSKI DO R 1793

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

N a tern tle dziwnie dobrze jeszcze przedstawia się stan bractwa szewskiego poznańskiego w drugiej połowie 17 wieku. Wiadomo z dziejów np. bractwa krawieckiego, że najcięższym był upadek rzemiosł w Poznaniu po t. zw. wojnie północnej, z którą złączyła się klęska zarazy morowej, najniższy stan można było stwierdzić około r. 1720. Materjały bractwa szewskiego nie pozwalają mi dać relacji o jego rozwoju w pierwszej połowie 18 wieku, dopiero o drugiej połowie posiadamy bliższe informacje. Jest to czas ponownego dodatniego rozwoju rzemiosła w Poznaniu. Źródła do okresu tego są następujące: 1) Księga w archiwum cecbowem zawierająca 49 ) a) "Reiestr do przyięcia \ do wydatków brackiego rzemięsla szwieckiego", faktycznie rachunki brackie za lata 1058 do 1687 (z lukami), dalej b) zapiski o inwentarzu brackim łącznie z przenoszeniem bractwa do zmieniających się co pół roku starszych, z podaniem braci stołowych, szafarzy, asesorów gospodnich itp., poczynające się w r. 1759; od drugiego końca księgi najpierw c) ,.Reiestr anno 1661 budynku garbuza" , a dalej d) zapiski jateezne i związane z przyjęciem nowych braci, poczynające się w r. 1767. Jest to zatem połączenie w różnych okresacłi ksiąg: szafarskiej, inwentarskiej i jatecznej. - 2) Księga w archiwum cechowem, zawierająca "Protokuł Bracki Szewski w Mieście J. K. Mci Poznaniu", założona w r. 1788 i sięgająca poza rozbiory 30). - 3) Dyplomy i literał ja cechowe (statuty, wyroki królewskie, metryki urodzenia). - 4) niektóre wzmianki w księgach radzieckich poznańskich.

Z zestawienia tego łatwo poznać, że możemy w pewnej mierze odtworzyć życie brackie w latach 1658 do 1687 i 1759-1793, razem za okrągło 60 lat, brak natomiast bardziej szczegółowych wiadomości z lat 1688-1758, t. j. za lat 70. Ile materjałów cechowych przepadło, można stwierdzić na podstawie zachowanych notatek o dawnym inwentarzu cechowym.

40) Nr. cechowy 5; karty 18X31 cm, papier ze znakiem wodnym: róża w tarczy i litery WB w prostokącie nad tarczą. Nowoczesna oprawa kartonowa, jak przy księgach handlowych. f>O) Karty 20X34 cm; papier .1. B. Hammer; oprawa skórzana, zaszyta w czarno płótno.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry