KRONIKA MIASTA POZNANIAjest naj starszy statut całego cechu. Była przy nIm pieczęć bracka. Drugi statut towarzyski nadany został przez cech dnia 25 stycznia 1587. Statut ten, pisany po łacinie na pergaminie, zachował się w oryginale w archiwum cechowem i jest tamże najstarszym dokumentem"). N adali go starsi Stanisław SekCZln, Feliks Smiejek oraz "archimagistrowie" Wojciech Papajczyk, Szymon Wierciossek, Jan Ryszek i Grzegorz Czewierda (?) wraz z całym cechem. Są to bardzo ciekawe przepisy, jak się mają zachowywać towarzysze, utrzymane w drugiej osobie ("gdy przyjdziesz z pola do miasta - itp. "). Przy dokumencie jest przywieszona w puszce pieczęć bractwa szewskiego, najstarsza i jedyna stara, jaka się zachowała, wysoce przeto cenna. Trzeci statut wyszedł w r. 1644. N adali go mistrzowie za zgodą towarzyszy. Daty ściślejszej w tekście niema, podpisani są starsi Maciej Koral i Andrzej Lezer. Dokument cechowy zaginął, jest jednakże w archiwum cechowem oryginalny statut, zatwierdzony dnia 26 października 1645 przez króla Władysława IV 45 ); dnia 9 lipca 1791 wniósł statut króla Władysława do ksiąg miejskich intrygator miejski Antoni Schoenfeld "nomine cujus interest" i w tej drodze znalazł się również w aktach radzieckich *8), a dodatkowo odpis obiaty z pieczęcią miejską w archiwum cechowem 47 ); o indukcji do akt radzieckich informuje również notatka dodana na dokumencie z r. 1645 przez pisarza miejskiego Rorera w r. 1791. Posiadamy zatem statut z r. 1644 w trzech egzemplarzach. Statut ten, w właściwym tekście po polsku spisany, jest krótszy i bardziej prawniczy niż ów z r. 1587. Król dqdał przepis, że corocznie starsi cechu wybierają 4 star

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

") Nr. cechowy 7.

45) Nr. cechowy 20. Księga oprawna w świńską skórę, oprawa z złotemi tłoczeniami i datą A. U. 1645. Pieczęci królewskiej brak, pozostały tylko sznury. Pergamin, pismo bardzo ładne. Ręcz ciekawa, że statut nie miał zatwierdzenia rady, przedłożony był tylko wójtowi a oddany królowi do zatwierdzenia. 48) AMP. A. C. Posn. 1791- 3 str. 154.

47) Nr. cechowy 27 ks. opr. w czerwoną skórę z złotemi tłoczeniamI. Na oprawie data 1791.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry