KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

poznańscy 3<i), na wniosek szewców niemieckich "ob certas rationes" (z pewnych pobudek) oddzielić szewców niemieckich od polskich i zezwolić im na utworzenie własnego cechu i spisanie obszernego statutu, nie naruszając praw szewców polskich. Bardzo spiesznie, bo dnia 16 lutego 1633, uchwalono już statut dla cechu szewców niemieckich 37), wpisany osobno w językach polskim i niemieckim do ksiąg radzieckich. W statucie tym nadający go burmistrz i rada (bez ławy i trzeciego porządku!) twierdzą, że stanęli przed nim Jan Slipler, J adam W eicher, J ąn Koteria, Michał Kremer, Mateusz Końcowski, Jerzy Giendracki (lub Bendracki), Mateusz Klug, Michał Moler, Marciu Kliche, Jerzy Klement, Andrzej Loser (Lósserl, Daniel Barcz (Bartz).

Michał Hein i Jakub Dętki szewcy niemieckiej roboty, przedłożyli żale swoje i czeladzi swojej na szewców polskich i żądali odłączenia od cechu polskiego oraz ustanowienia osobnego cechu szewców roboty niemieckiej, tworzą przeto nowy cech, zaznaczając, że obowiązują go statuty z lat 1422 i 1555 z częściowemi zmianami i dodatkami, poczem nadają obszerny statut i sankcjonują pieczęcią miejską. Szewców niemieckich było w r. 1633 zatem 14, a wśród nich Polakami byli conajmniej Koteria, Końcowski, Bendracki.

Statut z r. 1633 był nieważny; ponieważ jednak jest ciekawyj nie pominę go przy charakterystyce ustroju cechu szewskiego. Promotorem statutu był Jan Szubert, drugi burmistrz poznański, który wykorzystując wyjazd burmistrza urzędującego Jerzego Janeczka do Krakowa skwapliwie utworzył nowy cech, nakłoniwszy odpowiednio 6 członków rady, a nie przywołując do aktu ustawodawczego ani ławy ani trzeciego porządku. Cech szewski złożył protestację "in exotico foro" , przypuszczalnie w grodzie, przeciwko popełnionemu bezprawiu. Rada poczynała sobie z wielkiem tupetem: uznała protestację za rebelję (bo w obcej jurysdykcji wykonaną) i skazała szewców polskich na kasację protestu a nadto nałożyła na każdego 50 grzywien kary. Dekret magistratu wydany został 12 marca

3e) AMP. A. C. Posn. 1633- 35 (br) p. 64.

T) Tamże p. 139 - A C. Posn. 1631--4 f 663 - Poznań B. 4.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry