KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

W r. 1645 80) szewcy nie mogli korzystać ze swej garbarni, ponieważ nie mieli do niej dostępu z powodu naprawy muru miejskiego oraz przebudowy bramy przyległej i nawiezionych w tern miejscu materjałów budowlanych. Na wniosek cechu (starsi Maciej Koral i Andrzej Lezer) pozwoliły trzy porządki miejskie na czas istniejących warunków nadzwyczajnych przygotowywać skóry w innem miejscu, zastrzegając, że pozwolenie to, wygaśnie, skoro przeszko dy znikną. Wykazano już dawniej, że w Poznaniu szewcy wygrali walkę z garbarzami o prawo garbowania skór dla własnego użytku, z przeglądu statutów cechowych dowiemy się ponadto, że szewcy mieli nawet prawo pierwokupu skór, stale w ordynacjach cechowych zawarowywane.

C e n n i ki. Korzystając z prawa swego do ustanawiania cen za iowary i wyroby rzemieślnicze, ustanawiał magistrat sporadycznie taryfy także dla szewców. Taryfa z dnia 11 marca 1550 al) obejmuje wyłącznie obuwie najprostsze; stanowi ona ceny następujące: skorznie kmiece gr. 14, knafiówki jałowicze kmiece groszy 4 denarów 3, skopowe gr. 4, trzewiki męskie o jednej podeszwie gr. 4 den. 9, o dwu podeszwach, tyleż, skorzenki "sużebnim dziewkom" o jednej podeszwie gr. 8 den. 9 i tańsze gr. 6 den. 9, trzewiki sznurowane służebnym dziewczynom o dwu podeszwach gr. 3 den. 9, o jednej podeszwie gr. 3. Większym jest katalog cen ustanowionych przez magistrat dnia 22 października 1555 r. 8S). Flanderki proste 4% gr, rogate 5 gr, wysokie trzewiki o jednej podeszwie na wyrostka 3Vg gr, wysokie trzewiki na średnią nogę o jednej podeszwie 4 gr, o dwu podeszwach 4 gr i kVĄ gr, wysokie trzewiki na wielką nogę o jednej podeszwie 5 gr, o dwu podeszwach G gr, "woźnicze skorznie do kroku ze dwojem szyciem" 33 gr, "z podlejszego rzemienia" 18 gr, "kozackie długie buty do kolan" bez podkówek 15 gr, skorznie niemieckie do kroku 33 gr, podlejsze 24 gr, na wyrostka podlejsze 10 gr, sznurowane trzewiki niewieście na wielką nogę 4 gr, na średnią nogę 3 gr, skorzenki panieńskie o jednej podeszwie 8 gr, wielkie na sługę 10 gr, mniejsze o dwu podeszwach 8 gr, knafiówki kmiece jałowicze 5 gr, knafiówki skopowe wielkie 4 gr, podlejsze 3% gr, mniejsze 3 gr, za szyto skorzenki "na białogłowę" 9 gr.

30) Tamże 1644-6 f. 547.

31) Tamże 1548-52 f. 169.

*») T a m ż e 1554 - 56 f. 233.

no

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry