KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Maczka odebrali 4 hakownice. Takąż ilość hakownic mieli kuśnierze, tkacze (plus 2 hakownice czeladzi), rzeźnicy tak starojateczni jak nowojateczni, garbarze czerwoni i złotnicy. Więcej (6 sztuk) mieli tylko mielcarze , inne cechy mniej.

Dnia 24 października 1549 r. urządził magistrat lustrację uzbrojenia 25 ). Szewców stanęło pięciu uzbrojonych i tyluż nieuzbrojonych z hakownicami. Cech snąć dbał Oi swój rynsztunek wojenny, bo rada miejska nie daje mu żadnych poleceń jak wszystkim innym cechom (z wyjątkiem kaletników), którym kazano dokupić różne sztuki lub komplety uzbrojenia. Żaden cech nie dorównał szewskiemu ilością stawających do przeglądu ani ich uposażeniem wojennem. Dnia 2 września 1563 r. 2 ") wyznaczyła rada musztrunek na celstacie, rozdzielony na 4 dni. Pierwszego dnia stanąć mieli o godzinie 20 kuśnierze z 6 zbrojnymi i mielcarze w 10 zbrojnych, o godz. 21 szewcy i złotnicy, każdy cech w 6 zbrojnych; inne cechy wezwane były na dni następne. Drobne przyczynki te rzucają nieco światła na liczebność rzemiosła szewskiego i jego - bodaj tradycyjną. - dbałość o sprawy pogotowia wojennego. G a r b a r z e, g a r b u z. Odwieczne zatargi z garbarzami wznawiają się co pewien czas. Spór taki rozstrzygnęła rada 5 czerwca 1556 "j. Starsi Wojciech Koszula i Jan Wczyslo (Wcisło) skarżyli się imieniem bractwa szewskiego, że czerwoni garbarze po wysokich cenach sprzedają szewcom za mało skór, i jeszcze skóry wilgotne i niedobre, skutkiem czego szewcy nie mogą zadowolić szlachty i innych stanów, a garbarze wywożą dobre skóry zagranicę. Starsi garbarzy bronili się, że będą dbali o dostateczną dostawę skór dobrze garbowanych, ale nie mogą wobec drogiego również zakupu z własną stratą sprzedawać swych wyrobów szewcom. Rada nakazała garbarzom w pełni zadowolić szewców, a dopiero zbędne wyroby wywozić. 'j Tamże ACPosn. 1548-52 f 132.

26) Tamże ACPosn. (br.) 1503 f. 106.

27) Tamże ACPosn. 1554-56 f. 352.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry