CECH SZEWSKI POZNAŃSKI DO R 1793

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

wygodny dostęp do swych jatek, powinni w domu swym naprzeciw ratusza (w którym mieszkał Marcin balwierz) zrobić odpowiednie, bramę, ponadto zaś pozostaną dla nich wolne małe bramy w środku bud śledziowych i kramów sukienniczych w kształcie krzyża przez jatki kupieckie i rzeźnickie i żaden budynek dostępu tego nie będzie mógł utrudniać. Zresztą płacić będzie bractwo szewskie nadal 10 grzywien czynszu ziemnego. Wyrok rozjemczy Walentego przyjęty został przez obie strony. Akt ten wyjaśnia w pewnej mierze sprawę jatek szewskich, określa położenie ich i domu brackiego na rynku, zwanego później "kamienicą bracką na winczarskim targu", t. j. przy rynku wianeczkowym. Jatki szewskie mieściły się mniejwięcej przy uliczce dzisiejszej zwanej Kurzanoga. Dzięki mądrej interwencji i pomocy materjalnej magistratu zostały jatki niezawodnie wybudowane niebawem. R y n s z t u n e k b r a c ki. W inwentarzu cechu szewskiego z r. 1538 podaliśmy, że cech posiadał uzbrojenie na dwu pachołków, jeden pancerz, dwie przyłbice i blachy. Tej samej dziedziny pogotowia wojennego dotyczy jeszcze kilka innych notatek w księgacli radzieckich miejskich. Na, ekspedycję do Wałcza zobowiązane były cechy poznańskie z mandatu starosty generalnego Wielkopolski i kasztelana poznańskiego Andrzeja Górki, w r. 1538 dostarczyć pieszych i wozy23). Według rozdziału dokonanego)przez urząd miejski (razem 47 pieszych i 7 wozów) pośród 23 cechów stawiali po 3 pieszych szewcy, krawcy, mielcarze, rzeżnicy starojateczni, rzeźnicy nowojateczni, po 2 pieszych dawało 14 cechów, po 1 pieszym piekarze, stelmachy, tkacze i stolarze; jeden wóz przypadał na trzy cechy a tylko najmniejsze cechy, t. j. bednarzy, piekarzy, stelmachów, tkaczy i stolarzy dały w piątkę jeden wóz. Szewcy złożyli się na swój wóz z kuśnierzami i krawcami. Dnia 21 lipca 1541 r.") dokonał magistrat rozdziału hakownIC cechowych, polecając staranne ich utrzymanie oraz ćwiczenIe się w sztuce strzelania. Szewcy Andrys Bawół i Stanisław

23) AMP. ACPosn. (br) 1538-39 f. - II. X. 1538.

24) Tamże: 1540-43 f. 103.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry