KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Maicina razem 9% grz., w 1494 r. 9 grz. i 30 gr., w 149(5 r. 8/i> grzywny. Zdaje się z tego wynikać, że szewców już wówczas było około 40, bo O]d szewca przypadało czynszu 12 groszy. W latach 1450-60 wykazałem imiennie 20 znanych majstrów szewskich, liczba rzeczywista była i wówczas niezawodnie większa, może też około 40. O cenach obuwia informują nas nieliczne notatki w rachun - kach miejskich z końca 15 wieku. Pod r. 1493 zapłacono za trzewiki (pro calceis) 2 grosze, w r. 1496 za pilśnianki dla trębacza 4 1 /. grosza, za buty dla pachołków miejskich i woźniców płacono regularnie po 12 gr, raz w r. 1494 za mocniejsze 13 gr, 100 skór czerwonych kosztowało w r. 1501 złotych węgierskich 12.

Od koń c a ś r e d n i o w i e c z a do n aj a z d u szwedzkieg o. Z wieku 16 i pierwszej połowy 17, to jest z czasu największego rozkwitu miasta Poznania i jego rzemiosł, mało wiemy o cechu szewskim, ponieważ nie zachowała się żadna księga zapisów, żaden rejestr bracki, żadne rachunki lub tp. cechu. Archiwum cechowe posiada z 16 wieku tylko statut czeladniczy i kilka przywilejów z pierwszej połowy 17 wieku. Bogatszy materjał zachował się w księgach miejskich, z których wykorzystujemy szereg statutów i postanowień o znaczeniu ogólniejszemu I n wen t a r z b r a c ki. Zachował się w księgach radzieckich cenny spis inwentarza cechów miejskich z dnia 10 lipca 1538 21) . Według tego rejestru, sporządzonego przez urząd miejski, cech szewski posiadał: 1) skrzynkę, 2) w niej 14 grzywien, 3) pas, "na który daje się 6 grzywien z pieniędzy brackich" (znajdujący się u starszego Kłosy), 4) domek (domuncula) naprzeciw ratusza, z którego bractwo pobiera czynszu rocznego 5 grzywien, b) dziesięć zapisów na 8 grzywien i 4 grosze czynszu rocznego testamentem legowanych, z czego 2 grzywny dawało bractwo księdzu za dwie msze za żywych i zmarłych, dalsze pieniądze na łaźnie i obiad dla ubogich a 1 grzywnę klasztorowi Dominikańskiemu, 6) rejestry swych uchwał (regestra eorum constitu

21) AMP. A. Cons. Posn. (tir) 1538-39 t. 50-53 oraz 55.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry