CECH SZEWSKI POZNAŃSKI DO R 1793

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

O jatkach szewskich mamy kilka drobnych wiadomości z 15 wieku. W księgach radzieckich znajduje się zapiska z początku 15 wieku 16 ), informująca, że czynsz dla miasta wynosił wówczas od komory kupieckiej i jatki rzeźnickiej 21;> grosza, od kramu i jatki piekarskiej II/A grosza, od jatki szewskiej (schubank) pół grosza. W r. 1453 sprzedał Jan, syn zmarłego Helischa, przez opiekuna swego Macieja Palucha szewca jatkę szewską (banckam sutorum) uczciwemu Wawrzyńcowi (Lorincz) szewcowi 17 ). W r. 145G ustanowiły trzy porządki przymus jateczny dla kuśnierzy, wyznaczając im miejsca sprzedaży nad wagą miejską i opłatę w wysokości 1 grzywny rocznie 18). Przy domach swych mieli kuśnierze mieć "na sposób krakowski" jedynie znaki swego rzemiosła a sprzedawać mieli codziennie swe wyroby w jatkach. Uzasadniając czynsz, który na interwencję starosty generalnego zniżony został na pół kopy groszy, zaznaczyły porządki miejskie, że podobny czynsz płacą od swych jatek sukiennicy, kupcy, szewcy, piekarze, garbarze i rzeźnicy. Rzecz zresztą ciekawa, że tylko te rzemiosła obowiązywał przymus jateczny, wśród nich zaś szewcy i kuśnierze stanowili grupę specjalną, pracowali bowiem w pewnej mierze na zamówienie i miarę, wyroby ich nie nadawały się przeto w całości do sprzedaży jatecznej. Według rejestru z r. 1462 otrzymywało miasto rocznie od każdej jatki rzeźnickiej 1 grzywnę, od jatki kupieckiej i kuśnierskiej pół kopy, od kramu i jatki piekarskiej IG groszy, od jatki szewskiej i garbarskiej 1 wiardunek (12 groszy). Połowa czynszu z jatek szewskich płatna była na św. Marcina, połowa na Piotra i Pawła 19 ). W sprawie jatek wszelkiego rodzaju wydało miasto i w r. 1496 wilkierz 2,,), zabraniający stawiać w czasie targów bud przy domach, a stwierdzający równocześnie, że miasto pobiera czynsz od wszystkich straganów, bud itp. Rachunki miejskie z końca w. 15 notują dochód z czynszu ziemnego za jatki szewskie: w r. 1493 w terminach na św. Piotra i śwł«) Kaczm. AR. I nr. 1161. 1 7) Tamże: I. nr. 563.

18) Tamże: I. nr. 670.

II») Arcli. m. Poznania Varia 53 f. 2 20) Kaczm. AR. II. nr. 1655.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry