KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

B r a c t w o s z e w s k i e w w i e k u 15.

Tak się to dziwnie złożyło, że cech bardzo dawny nIe posiada żadnego statutu średniowiecznego. Cala dotychczasowa literatura") podaje jako- naj dawniejszy - statut z r. 1555, zawarty w księgach radzieckich miejskich. Istotnie statutu dawniejszego niema, z wyjątkiem pewnego rodzaju przyczynków do historji ustrojowej cechu szewskiego. Możemy jednakże - pomijając oczywistość sprawy - stwierdzić, że statut dawniejszy istniał. W spisie inwentarza brackiego z 10 lipca 153 8 W ) znajduje się pozycja ,,itern regestra eorum coinstitucionum et wylkur" (rejestry ich uchwał i wilkierz). Wilkierz oznacza tutaj statut. Dalej czytamy we wstępie statutu miejskiego z 19 kwietnia 1555 li), że starsi bractwa szewskiego, "przynieśli nam wypis Ailkuru i postanowienia staradawne przodków swych im nadane, niektóre też artykuły znowu z obopólnej rozmowy przypisane" i prosili o potwierdzenie im tej ustawy "zwierzchnością urzędu naszego", t. j. miejskiego. A dalej: "Ustawy i prawo bractwa rzemiosła szwieekiego od starszych naszych tegoż rzemiosła zdawna trzymane i zachowane i z woli i z urady doświadczonych panów radnych miasta Poznańskiego każdy rok... czytane, objawiane i zachowane iż jako do tych czasów tak też i na wieki... żeby pod winą i karaniem były trzymane i strzeżone". Z którego roku pochodził ów starodawny wilkierz, zdradza podwójny statut miejski z 16 lutego 1633 na), w którym znajdujemy taki przepis: ..."zachować się i sprawować będą powinni według starych cechowych i brackich artykułów tak od roku 1422 jako i potem od roku Pańskiego 1555, które... częścią deklarujemy, częścią wykładamy,... częścią zmniejszamy i częścią przykładamy". Cech szewski posiadał więc statut z r. 1422. Sta

8) Łukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Pozna.uia. (Za nim: Karwowski, Cechy szewskie w Poznaniu). - Warschauer, S tadtische Archive in der Provinz Posen. 10) Archiwum miasta Poznania (AMP) Acta Cons Posn. 1538-39 fSO-51 11) AMP. - AC. 1554-56 f 119.

"a) AMP. - Poznań B. 4.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry