KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Sagen (Polnische N ationalsagen, die deutschen U rsprungs sind)" (24. IX.) "Dic versunkeno Stadt (Eine Sagę aus Posen)" (1. K-), siostry A. Kleinert -"Pudewitz Alten Quelleu nachevzah.lt" (1. X.), "Aus dev Vergangenheit der Stadt Czarnikau" (8. X.), "Wreschen - Alten Queilen nacherzahlt" (5.

XI.), Otto Roąuette "Jugendzdt in Krotoschin" (16. X.), anonim "Die Rauberbraut" - Eine alte Gesehichte aus OstrowolI A16.

X.), "Wie eine ganze Stadt abbrannte (pożar Bojanowa 12. sierpnia 1857 r.) (29. X.), "Kempen" (19. XI.) i "Kónigin Louise und das Posener J .and" (19. XL).

NOWE I WZNOWIONE CZASOPISMA.

W i c i - Miesięcznik poświecony kulturze i sztuce. Zeszyt pierwszy ukazał się w październiku r. ub. w Poznaniu. Red. Marjan Turwid. Wydawca Andrzej Piąrtzyiiski . Dwutygodnik Literacki - Red. SI. W. Balicki. Zeszyt pierwszy ukazał się w grudniu 1931 r.

C z uj D u c h - Czasopismo młodzieży. Po sześcioletniej przerwie wyszedł numer pierwszy w styczniu 1932 r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry